Stikkordarkiv: UD

Research, research og mer research i New Delhi.

Charminar hyderabad india photo
Ambassaderåd Eva Bratholm gir tips til aspirerende aspiranter: Research, research, research!

Beretningen om et varslet besøk | New Delhi

Det er slike møter som kan sette fart i prosesser og åpne for løsninger. Derfor ligger det timer, uker og noen ganger måneders arbeid forut for et besøk. Jeg må innrømme at det tok litt tid å forstå dette, men med ett har man det i blodet.

Neste uke kommer statssekretær Espen Barth Eide til India. Han skal blant annet åpne et seminar om FNs fredsbevarende operasjoner, et område hvor lille Norge og store India har mye praktisk kunnskap å lære av hverandre. Han har et forrykende program hvor både indiske topp-politikere og fredsaktivister inngår.

Alt er nøye forberedt. Du verden, så forberedt det er. Én ting er logistikk, i form av biler, parkeringsplasser og bagasje, men det aller viktigste er oppdaterte, korrekte, kortfattede, poengerte og interessante bakgrunnsnotater, samtalepunkter og ikke minst: Hva kan man vente at motparten vil ta opp?

For selv den flinkeste og mest beleste politiker kan ikke få med seg absolutt alt over hele verden. Hva er for eksempel situasjonen for cricket-kampene mellom India og Pakistan? Viktig informasjon.

Bakgrunnen til mennesker man skal møte er også svært viktig. Tidligere verv, utdannelse og har han eller hun vært i Norge? Den besøkende skal slippe å komme i noen form for pinlig situasjon og da er ambassadens forarbeid godt å ha.

(Via Norge i verden.)

Reklamer
Merket med , ,

FN ambassadør Morten Wetland blogger: Morgenkaffe hos Libya

Morgenkaffe hos Libya | FN-delegasjonen: «Andreas og jeg begynte dagen med en kaffe på Libyas FN-delegasjon. Vi hadde avtale med Ibrahim Dabbashi, som er ambassadør og nestleder på Libyas FN-delegasjon.

Dabbashi var blant de aller første libyske diplomatene som brøt med Gaddafi etter at konflikten begynte. Det var han som skrev brevet til FN og ba om at situasjonen i Libya ble behandlet i Sikkerhetsrådet.

Ved inngangspartiet foran kontoret hans hang det svart-rød-grønne flagget som nå erstatter Gaddafis rent grønne. Inne på Dabbashis kontor gikk Al-Jazeeras arabiskspråklige dekning av nattens militære operasjoner i Libya, og egyptiske militæreksperter ga sine kommentarer og analyser. Vi satte oss i de dype skinnmøblene og fortellingen kunne begynne.

Jeg spurte Dabbashi hvordan han følte det å se slike bilder av krigsfly over hans eget land. Det tok han helt rolig med med stor lettelse, sa han, for det var ikke noe annet som kunne stanse overgrepene fra Gaddafis side.

Budskapet var: Det vil være politisk umulig for opposisjonen å innlede politiske forhandlinger med Gaddafi etter de grusomme handlinger han hadde begått mot sivilbefolkningen. Det at Gaddafi hadde utøvd vold mot sin egen befolkning i såpass storstilt skala bekreftet bare at Gaddafi overhodet ikke var innstilt på å inngå kompromisser, og heller ikke hadde noen politisk interesse av å søke en overgangsløsning, der hans egen maktbase ble redusert eller han selv fjernet. Gaddafi var en illegitim leder for landet.

FNs hovedkrav er at voldsbruken mot sivilbefolkningen må opphøre umiddelbart. Det er det ikke noe som tyder på at Gaddafi har tenkt å ta hensyn til.  Kaffen ble etter hvert kald. Da vi gikk, takket han Norge for jagerflyene og deres innsats for Libyas folk»

Sagt det før, Norge i Verden er det det skjer.

Merket med , ,

Ambassadør Torgeir Larsen blogger om finanskrise og fartsgrenser i Spania

Fartsgrense

Krise og fartsgrense | Madrid: Libya og faren for nye flyktningestrømmer preger Spania – men det snakkes mest om noe annet: Maksimal fartsgrense i Spania er senket til 110 kilometer i timen.

Krisen i Libya har preget arbeidet ved ambassaden denne uka. Nord-Afrika er nært utland, migrasjonen over Middelhavet er allerede betydelig, også fra Libya. En humanitær katastrofe med påfølgende masseflukt fra Libya vil berøre Spania umiddelbart. Derfor har vi denne og forrige uker hatt flere møter både med spanske myndigheter og en rekke spanske frivillige organisasjoner. Det er et rikt nett av profesjonelle spanske organisasjoner som arbeider med flyktninger, integrasjon og humanitære spørsmål. På mange måter som i Norge. Møtene har vi brukt for å orientere oss og for å sende vurderinger og informasjon hjem.

Likefullt er det et annet tema – også en konsekvens av krig i Libya og økende oljepriser – som har preget uka: Regjeringens plan for energisparing. Ett av tiltakende har satt sinnene i kok, gitt mat til karikaturtegnere og dominert kafepraten: Senking av øvre fartsgrense på spanske motorveier fra 120 til 110 km/t. Samlet sett er målet å redusere spansk oljeimport med fem prosent.

Jeg snakket selv med noen bekymrede bekjente i går. De skal på familieutflukt denne helga til et sted de vanligvis bruker to og en halv time å kjøre til. Nå var det umulig å vite hvor lang tid de ville bruke med bare 110 km/t. Forsøk fra min side på å antyde at det umulig kan bety veldig mange minuttene – ble kontant avvist.

De tyngre delene av energispareplanen – lavere priser på kollektivtransport, flere sykkelveier, økt premiering av energiøkonomiseringstitak, mer bruk av biomasse til oppvarming – er det ingen som husker. Bare en ting står igjen – senkingen av farten på motorveiene. Sjelden har jeg sett en spareplan komme skjevere ut – det er nesten som svartedauden skulle ha kommet til landet. Og da jeg i går var oppmerksom på å holde meg slavisk til 110 km/t på motorveien følte jeg meg mest som gammel mann med hatt. Så vi får se hvor mye olje som til slutt faktisk spares på spanske motorveier…

Mer om Spaina kommer.

Merket med , , ,

Norge i verden | Nytt fra Afganistan

Screen shot 2011 02 18 at 15 10 50
Ny bloggpost fra en av våre favoritter, Norge i verden, Afganistan utgave. Ambassadør Tore Hattrem:

Jeg var nylig på reise til byen Herat vest i Afghanistan. Etter at jeg kom tilbake til Kabul skrev jeg en lengre rapport til Utenriksdepartementet. Men jeg holdt noe tilbake – en opplevelse som hadde rystet meg og som ikke helt passet inn i UDs rapportformat – og som jeg skal fortelle om nå.

Sagt det før, sier det igjen: rett inn i RSS leseren.

Merket med ,

En føljetong om norsk bistand kommer – Riksrevisjonen gir oss krutt:

Watch this space. This is why:

Utenriksdepartementets forvaltning av langsiktig bistand er preget av svakheter ved planlegging og oppfølging av bistanden, samt begrenset antikorrupsjonsarbeid. Dette medfører risiko for manglende måloppnåelse. – Selv om Utenriksdepartementet i sin forvaltning av bistandsmidlene har utviklet og implementert viktige tiltak, er det likevel klare forbedringsmuligheter innen bilateral bistand og norsk oppfølging av FN, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Her er hva alle aviser plukket opp, fra side 10 i Riksrevisjonens rapport:

Det framkommer av undersøkelsen at departementet bruker begrenset med ressurser i forvaltningen av FNs fond og programmer. Det bidrar til de svakhetene som er avdekket i undersøkelsen. I Utenriksdepartementet sentralt har én saks- behandler ansvaret for FN-organisasjoner som årlig mottar mer enn 1 mrd. kroner i bistand.

De aktuelle medarbeiderne har i tillegg andre arbeidsoppgaver. Undersøkelsen viser at de aktuelle stillingene tidvis har vært ubesatte i perioden, og at ansvaret da har vært ivaretatt av andre i departementet. Departementet viser til at begrensede ressurser påvirker behandlingen av mottatte rapporter fra FN og norsk innflytelse i styret.

Strengt tatt skulle det være ‘Den aktuelle medarbeideren

Til neste post kan du fundere på definisjonene av bilateral og multilateral bistand, hva slags prosjekter dett er og hva det faktisk innebærer.

Merket med , ,

UD i Afganistan, post #2: En reise til Pansjir-dalen

NewImage.jpg
Ambassadør Tore Hattrem leverer den andre bloggposten fra Afganistan, denne gang er han ute og reiser til ‘en liten landsby i en sidedal 2.500 meter over havet og der jeg ble fortalt at ingen utenlandsk diplomat skal ha vært.’ Her er et uttdrag, link til hele posten er, du vet, under.

En reise til Pansjir-dalen | Kabul: «Planleggingen er ikke alltid like rigid i Afghanistan som i Norge. Det viste seg at våre venner fra ministeriet hadde plukket ut landsbyen fra prosjektrapporter. Ingen av dem hadde vært i landsbyen før. De hadde likt at landsbyrådet hadde valgt å prioritere å bruke midlene fra NSP til å bygge en vei fra Pansjir-dalen opp til sidedalen der landsbyen ligger. Det viste seg at veien var betydelig brattere og smalere enn forutsatt og mine sikkerhetsvakter ble etter hvert urolige. Man kan ikke bebreide dem – de er tross alt betalt for at vi på ambassaden skal komme levende tilbake fra denne typen reiser. Vi gikk til fots deler av veien i frykt for at den tunge og pansrede firehjulstrekkeren skulle velte nedover sidedalen. Det gikk heldigvis bra.»

Les hele historien her.
(Foto: UD)

Merket med , ,
Reklamer