Stikkordarkiv: Skatt

Hvordan tidligere Wall Street investor Eric Schoenberg betaler 1% i skatt på ca. 1 000 000 i inntekt.

Eric Schoenberg offentligjør sitt skatteoppgjør fra 2009 for å kaste en fakkel inn i skattedebatten i USA. Mark Thoma har ett utdrag, Erics artikkel er lengere, bare klikk i vei.

«How I Paid Only 1% of My Income in Federal Income Tax»: «

Eric Schoenberg doesnt have a very large tax burden given his high income, and he says it doesnt take much effort to make this happen:

How I Paid Only 1% of My Income in Federal Income Tax, by Eric Schoenberg: In 2009, the median U.S. family had an income of just under $50,000, on which they would have paid roughly $2,761 (or about 5.5%) in federal income tax. I, by contrast, enjoyed an income of $207,415 in 2009, but paid only $2,173 (or 1.0%) in income tax.

Eric.s.taxes

In a recent newspaper interview, I mentioned my absurdly low tax rate to illustrate the extent to which the tax system is biased in favor of the wealthy (my income varies widely from year to year, but is typically north of half a million dollars). My point was that with our country facing frightening budget deficits amid an ever-widening income gap between the rich and everybody else, I consider it both unwise and unfair that a former investment banker like myself pays less in taxes than working Americans with far lower incomes.

Among the dozens of emails I received in response were many from people who assumed that rich people avoid taxes through complicated strategies devised by an army of expensive advisors (many correspondents asked for the name of my accountant). But under our current tax system, the rich dont need high-priced lawyers who exploit obscure loopholes; I wasnt even trying to minimize my taxes (and, in fact, could have paid zero tax if I was). …

(Via Economist’s View.)

Reklamer
Merket med ,

Skatt i USA. Guru oppsummerer på 3300 ord. Slapp av, alle er ikke her.

David Clay Johnston er ‘the go-to guy’ på det amerikanske skattesystemet. Han har skrevet om skatt for New York Times i over 13 år nå, og Felix Salmon fant en artikkel som inneholdt opplysninger om hvor forvridd skattesystemet i USA er:

US taxation datapoints of the day:

The dean of tax reporters, David Cay Johnston, has a fantastic cover story in the Willamette Week (of all places), shining a bright light on just how unfair and unequal the US tax system is. The whole 3,000-word article is well worth reading in full, but here are some highlights:

  • In Alabama, the tax burden on the poor is more than twice that of the top 1 percent. The one-fifth of Alabama families making less than $13,000 pay almost 11 percent of their income in state and local taxes, compared with less than 4 percent for those who make $229,000 or more.
  • Between 2000 and 2009, the US population increased by 25,584,644. Meanwhile, the number of people with jobs increased by just 2,803,967.
  • John Paulson has paid no taxes at all on the $9 billion of income that he made in 2008 and 2009.
  • Frank and Jamie McCourt, the owners of the Los Angeles Dodgers, have not paid any income taxes since at least 2004.
  • Between 2000 and 2008, corporate profits rose by 12% while corporate income taxes fell by 8%. Without any change in the corporate income-tax rate.
  • George W Bush did sign one — just one — tax increase. It was on children under the age of 17.

None of this is likely to come as any surprise to tax wonks, but it’s well worth publicizing as Barack Obama now wades into the turbulent waters of long-term fiscal policy. The simple fact is that corporations and the rich aren’t paying as much tax as they have to if we’re going to make a serious dent in the deficit. And although anybody pointing that out is always going to risk being tarred as a class warrior, the country is not going to make any serious progress, fiscally speaking, unless and until it grows up and addresses that fact face-on.

(Via Felix Salmon.)

Jeg har nå sett starten av talen som Obama holdt, og de første 5 minuttene er «alle drar lasset i USA» og «alle skal bidra med sin rettferdige andel» osv.

Det spørs hvordan skattekoden til slutt ser ut etter reform?

Merket med ,

Steinar Strøm er bekymret for konkurranseutsatt næring og boligpriser. Hva kan lette trykket?

Screen shot 2011-01-28 at 23.52.02.png
Professor Steinar Strøm skriver i e24.no om tiltak som kan hjelpe konkurranseutsatt industri når renta blir satt opp, og tiltak som demper boligtrykket. Det er viktig med aktiv politikk, når oljepengeargumentet er en stor bjørnetjeneste å trekke fram i diskusjonen.

Husholdninger har høye lån som i hovedsak har finansiert boligkjøp og oppussing av boliger, men også alminnelig forbruk. En høyere rente kan stagge denne låneinveren (som trolig ikke er så sterk som mange kommentatorer ser ut til å anta). Steinar Juel i Nordea har nylig uttalt at vår nye sentralbanksjef Øystein Olsen må velge mellom lav rente og muligheter for boligbobler eller høy rente og en sterk krone.

Det finnes et alternativ som den tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem var tilhenger av: Økt skatt på bolig og/eller bortfall av fradragsrett for renter i beregningen av husholdningers skatt. Jeg og mange andre økonomer er enig. Det er ingen grunn til å subsidiere husholdningers låneopptak ved å gi fradragsrett for lånerenter. Ved å ta bort denne fradragsretten vil lån bli dyrere og en kan deremd dempe husholdningers låneiver.

Strøm påpeker at Norge er ett av meget få land som har hevet foliorenten etter at finanskrisen slo inn.

Grunnen til at det er viktig å holde en lav rente i Norge er at renten i andre land også er lav, og det er lite som tyder på at andre lands renter vil øke i nærmeste fremtid. Øker vi renten i Norge uten at andre land gjør det, er det all grunn til å vente at kronen blir sterkere. Dette er dårlig nytt for den delen av norsk næringsliv som konkurrerer med bedrifter i andre land.

Vi kan risikere økt ledighet i disse konkurranseutsatte bedriftene. Det er dårlig nytt for dem det rammer og for norsk økonomi.

Jeg vil påpeke at ledigheten i denne sektoren er langt unne naturlig nivå og at selv om det er alltid grunn til å frykte ledighet, er ikke dagens tilværelse så mørk i utgangspunktet.

Bortfall av rentefradrag og mindre behov for å øke styringsrenten i Norges Bank vil gjøre norsk økonomi mer robust. Det er i de gode tider vi kan legge et grunnlag som gjør oss bedre skikket til å stå i mot et eventuelt økonomisk ruskevær i fremtiden.

Bloggere vil opplagt svare meg med at vi betaler nok skatt som det er. Mulig det. Men bortfall av rentefradraget, som jo gir mer skatt for husholdninger, kan motvirkes ved at inntektskatten settes ned slik at det offentliges skatteinntekter er uforandret. For at bortfall av rentefradrag skal få en hurtig virkning, bør regjeringen allerede nå varsle at i det kommende statsbudsjett for 2012 vil rentefradraget bortfalle, mens inntektskattene vil bli betydelig redusert.

Det er alltid støy i skattedebatten, professor Strøm vil isolere de tiltakene som vil hjelpe i den økonomiske situasjonen vi vil være i om 3-4 år: Et betydelig høyere rentenivå enn i dag, større renteforskjeller med handelspartnere, mulig depressiv etterspørsel i verdenshandelen og fortsatt trykk i privat kredittvekst og derav boligpriser. Skattekoden er lagd av mennesker, og kan endres av mennesker, og ja: man kan ta fra ett sted og gi til ett annet slik at det blir ett null-sum-spill. Spørsmålet er hvor stor effekt de ‘rette’ skattetiltakene vil ha på områder Strøm vil treffe.

Hele kommentaren her: Alternativ til renteøkning | Steinar Strøm | Spaltister | Kommentar | E24

Merket med , ,

Larry David skriver i NY Times: – Takk for skattekuttet.

NewImage.jpgSarkasmen sitter meget løst i dette innlegget, og hvis du lurte – Larry David har en personlig formue på ca. 4,6 mrd kroner.
Favoritt paragraf:

It’s also going to be a boon for my health. After years of coveting them, I’ll finally be able to afford blueberries. Did you know they have a lot of antioxidants, which prevent cancer? Cancer! This tax cut just might save my life. Who said Republicans don’t support health care? I’m going to have the blueberries with my cereal, and I’m not talking Special K. Those days are over. It’s nothing but real granola from now on. The kind you get in the plastic bins in health food stores. Did someone say “organic”?

Les hele innlegget her

Merket med ,
Reklamer