Stikkordarkiv: Sør-Sudan

Et godt eksempel på hvor bistandspenger sender økonomer på oppdrag.(Spoiler: Sør-Sudan)

Den mest leste bloggposten her på 254Blogg denne uken er, ikke overraskende, denne. Norge har prosjekter overalt, og flere skal det bli. Mellom 2000 og 2010 brukte Norge 14% prosent av bistandsbudsjettet (i gjennomsnitt) på økonomisk utvikling og handel. Så hva i alle dager er ‘økonomisk utvikling og handel’? Her er ett nylig eksempel på hvor vi sender våre folk, nemlig en stillingsbeskrivelse fra Statistisk sentralbyrå (fet er meg):

Prosjektleder

I Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid er det ledig en tidsbegrenset stilling som prosjektleder innenfor makroøkonomisk analyse og finanspolitikk med arbeidsplass ved Ministry of Finance and Economic Planning (MoFEP) i Juba, Sør-Sudan. Ønsket tiltredelse 1. september 2011. Engasjementet er for ett år med mulighet for forlengelse.

Sør-Sudan blir en selvstendig stat fra juli 2011 og har startet arbeidet med å etablere og bygge opp relevante institusjoner for styringen av landet, øke kapasiteten og kompetansen innen ulike deler av statsforvaltningen og utvikle politikk på sentrale områder. Arbeidet skjer i nært samarbeid med det internasjonale samfunn. Norge har et bredt engasjement på det økonomiske området, og har stilt ressurser til disposisjon innen statistikkproduksjon (SSB), forvaltning av landets oljeressurser og -inntekter (Norad/Olje for Utvikling) og makroøkonomi (SSB). Stillingen som nå lyses ut er knyttet til et samarbeidsprosjekt mellom MoFEP og SSB innen makroøkonomi. Hovedformålet med prosjektet er å bidra med teknisk ekspertise for å øke kompetansen i MoFEP innen områdene makroøkonomisk analyse og utforming av makro- og finanspolitikk. En langsiktig økonomisk politikk med fokus på makroøkonomisk stabilitet vil stå sentralt for å sikre at Sør-Sudans nåværende relativt høye, men volatile oljeinntekter kan føre til bærekraftig økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse over tid.

I de kommende årene kan Sør-Sudan forvente en langt høyere inntekt enn tidligere, og en viktig utfordring blir å sikre at disse økte ressursene går til investeringer snarere enn konsum. Prosjektets team av eksperter bidrar med rådgivning i forbindelse med utformingen av den løpende økonomiske politikken. Dette omfatter blant annet assistanse til å fastsette de finanspolitiske retningslinjene, de langsiktige rammene for statsbudsjettet, tilrettelegging av relevante makroøkonomiske data og analysemetoder, samt bistå myndighetene med analyser av Sør-Sudans økonomi.

På sikt er målsettingen å etablere et makroøkonomisk rammeverk for økonomiske analyser, som også vil være en integrert del av budsjettprosessen i MoFEP. Siden mars 2011 har SSB hatt en teknisk rådgiver i MoFEP som har etablert prosjektet og bidratt med rådgivning. I tillegg inngår en statistikkrådgiver med spesialkompetanse innen økonomisk statistikk og nasjonalregnskap på deltid i prosjektet. En hovedoppgave for denne stillingen er å tilrettelegge makroøkonomiske data for MoFEP. Ved siden av disse to stillingene har prosjektet tilgang til rådgivningsekspertise innen ulike relevante fagfelt som bistår gjennom kortere besøk til Juba ved behov. Disse ekspertene kan hentes internt fra SSB, men også fra andre institusjoner som for eksempel finansdepartementet.

Prosjektet har en hjemmekoordinator i SSB som har det overordnede ansvaret for planlegging, administrasjon og budsjettstyring. Vi søker nå etter en person til MoFEP i Juba som skal ta over som faglig leder for prosjektet. Den som tilsettes i stillingen må kunne bidra vesentlig til oppgavene i prosjektet gjennom kompetanse og erfaring fra makroøkonomisk modellering og analyse, bruk av makroøkonomiske analyser i politikkutforning, og også kunne bidra i arbeidet med makroanalyse og modeller på teknisk nivå. Vi oppfordrer søkerne til å scanne inn relevante dokumenter.

Sør-Sudan skal, som følge av uavhengigheten, håndtere det faktum at oljeinntekter kommer til å representere en langt større del av inntekten i landet enn før. Hvem har erfaring med dette? Norge har erfaring med dette, men det er der likhetene med Sør-Sudan slutter. Så dette er et spennende prosjekt på flere plan, hvor Norge bidrar med oljeekspertise og erfaring i utviklingsøkonomi i særlige fattige og krigsrammede land. Det er mye spennende teori rundt naturressursbruk og økonomisk utvikling, men ikke så mange steder man kan komme slike heldelser i forkjøpet istedet for å analysere og anbefale restrospektivt.

Hvem melder seg (søknadsfrist 26. juni)?

Reklamer
Merket med , ,

David Leonhardt (NY Times) spør utviklingsøkonom Abhijit Banarjee: Hva bør Sør-Sudan gjøre nå?

Nå som Sør-Sudan har sin uavhengighet er det mange beslutninger som skal tas. Utviklingsøkonom Banarjee deltar i en Q&A i NY Times. Her er noen svar, klikk link for hele:

Noen svar fra Banarjee:

Here are two policies that I think every poor country should implement. A small universal cash grant to everyone over 12, based on biometric identification. This guarantees that no one has to face the humiliation of being totally indigent, and from our evidence, makes people more productive as well. Making it universal is important, so that they do not attempt to identify the poor (which is very difficult to do effectively in poor countries).

Second, a free universal health insurance policy that covers catastrophic health events, which allows people to go to private or public hospitals. Catastrophic health shocks do enormous damage to families both economically and otherwise, and are easy to insure, because nobody gets them on purpose. On the other hand, insurance policies that only treat certain catastrophic illnesses are hard to comprehend, especially if you are illiterate and unused to the legalistic nature of exclusions etc. Therefore people do not value them as much as they should which makes it hard for markets to supply them. This is an obvious thing for governments to take on.

Merket med

En post om Sør-Sudan | Her er tallene fra Cameron Wimpy, Texas A&M

Southern Sudan
For en stund siden la vi merke til Cameron Wimpy, en doktorgradsstudent ved Texas A&M, som kommenterte om Sør-Sudan. Han er tilbake med tallmateriale, og tall liker vi:

Southern Sudan Referendum on Secession: Post-Plebiscite Report: «

We are pleased to welcome back Cameron Wimpy, a Ph.D. candidate in political science at Texas A&M, with a post-election report on the Southern Sudanese referendum on secession as part of our continuing series of election reports. He was in Southern Sudan during the referendum as an observer while simultaneously conducting survey research. He also blogged about his impressions of Southern Sudan and the referendum process. and wrote a pre-election report on the South Sudanese referendum for The Monkey Cage.

****

As widely expected, Southern Sudan overwhelmingly chose secession from the north, a union that has officially lasted 55 years as one independent state. There was little violence, and the international observing groups ruled the referendum free and fair. This is all quite amazing given the history of the country and the uneasy environment in the lead-up to the vote. This report focuses on the results of the vote and the remaining timeline before southern independence.

As for the vote totals, 99.57% of Southerners voted for secession. Other polling centers included eight diaspora countries and southerners living in the north. The totals for the diaspora countries were 98.55% for secession while the northern polling center reported a total of 55.65% for secession. This leaves the final vote at 98.83% for secession and 1.17% for unity. These results are displayed in the chart below. In all, a total of 3,851,994 Southern Sudanese voted out of 3,947,676 registered making a final turnout of 97.58% at the 2,893 polling locations. This information is from the Southern Sudan Referendum Commission official results.

Sudan_barchart.jpg

The voting went smoothly in most locations. The major dark spot on the process was the unsealed fate of the Abyei region, and the subsequent violence among the groups living there. Otherwise most voters were quite jubilant, and many had tears. This was one of the more amazing scenes that I witnessed, but it was not entirely unique:

Sudan_pic.jpg

Almost all of the voting took place on the first day, with many voters standing in line for more than 12 hours before. The remaining six days saw voters trickle in a few at a time, and the lines were all but gone. Most voters thought it was an important statement to vote as early as possible. It is not every day that a vote can help create a new country and possibly reshape the layout of a continent.

The Comprehensive Peace Agreement (CPA) signed in 2005 calls for a six-month interim period after the completion of the plebiscite. This puts the likely date for a declaration of independence around 9 July. Among the issues of border demarcation and oil revenue sharing discussed in my previous report, are deciding on a governing structure and representational system. There is far from a consensus on what these should be, and divisions are already starting to form among southerners over how soon to plan for the first election after independence. The current autonomous Government of Southern Sudan (GoSS) will steer the course for most of these processes, and it is reasonable to assume that it will continue governing the region for some time.

Preliminary results were released on 30 January, and the final results were announced on 7 February, which allowed for a brief period of possible appeals. Since the results went unchallenged, South Sudan is on the road to independence, and the world will have 193 independent nations (as recognized by the UN). Further concerns about interference by the government in Khartoum were alleviated Monday when President Omar al-Bashirofficially accepted the outcome. The future of Abyei, other border regions, Dafur, and the North (which has experienced some spillover from Arab protests in Egypt and Tunisia) remain unclear.

(Via The Monkey Cage.)

(Foto: A2Zproject.org)

Merket med ,
Reklamer