Stikkordarkiv: Rentebane

Den amerikanske sentralbanken skal utgi en rentebane for første gang.

Screen shot 2011 09 19 at 23 15 53Reuters rapporterer fra FOMC:

The Federal Reserve on Tuesday said it would begin publishing forecasts on the path of interest rates later this month, a move that could suggest rates will be on hold for longer than previously expected.

In publishing rate forecasts, the Fed is following the example of other central banks, including Sweden and Norway, and taking a step toward the greater policy transparency that Chairman Ben Bernanke had promised when he took office in 2006.

Rolig nå herr Bernanke. I det du annonserte fire pressekonferanser i året, hvor du attpåtil skulle svare på spørsmål, var de snakkende hodene på økonomikanalene kjapt ute med å anklage sentralbanksjefen for å innføre mer usikkerhet. Dette var ikke noe de så på som positivt.

Det kommer de ikke til å gjøre denne gangen heller.

Reklamer
Merket med

Rentemøte | Du verden for en berg-og-dalbane bane.

Screen shot 2011 09 19 at 23 58 49Onsdag klokken 14 kommer det til å tikke inn en melding på min HTC Nexus One. Det er fra Norges Bank. I tilfelle jeg ikke har tilgang til Twitter, eller internett, eller andre mennesker, så vil Øystein Olsen fortelle meg at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 2,25% direkte til min telefon. TDN Finans har snakket med 15 økonomer og 14 av de forventer uendret rente.

La oss gå tilbake til forrige rentemøte, 10 august:

Det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten har vært nokså stabil. Boligprisene har økt videre. Husholdningenes låneetterspørsel har også tiltatt, men veksten er nokså moderat. Veksten i konsumprisene har vært noe lavere enn ventet. Den underliggende prisveksten anslås nå til mellom 1¼ og 1½ prosent.

Renten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. Renten er lav. I Pengepolitisk rapport 2/11 ble styringsrenten anslått å øke gradvis fremover for å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid. Hovedstyret vedtok på sitt møte 22. juni at styringsrenten bør ligge i intervallet 2¼–3¼ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 19. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. I rapporten ble det også lagt fram et alternativ der veksten i verdensøkonomien var lavere, uroen i finansmarkedene fortsatte og renteoppgangen her hjemme ble skjøvet ut i tid.

Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som vi så for oss i juni. Det taler for at renten settes videre opp. På den andre siden er inflasjonen lav. Uroen i finansmarkedene er forsterket i det siste, og det er klare signaler om svakere vekst internasjonalt. Det påvirker utsiktene også her hjemme.

La oss begynne på begynnelsen. Arbeidsledigheten er nokså stabil rundt 3,3%-3,6%, boligprisene økte med 2,8% (gj.snitt) fra Q1 til Q2 i år, tolvmånedersveksten i husholdningenes bruttogjeld var 7,1%. Så langt stemmer det godt med hva NB sa i august. Helt til vi kommer til inflasjon. Den underliggende prisveksten var 1,3% (KPI) og 0,8% (KPI-JAE), tolvmånedersvekst. Dette er under hva NB trodde og presser renta nedover.

Når teksmeldingen min på onsdag viser 2,25%, vil det være styringsrenta til neste rentemøte den 19. oktober. Den ligger da på den lave siden av hva hovedstyret vedtok, og dette presser rentebanen ned. Du kan lese over at hovedstyret helgarderte med:

[…], med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Vel, store forstyrrelser skjedde. Børsene stupte, de fleste nedjusterte globale vekstutsikter, og sentralbanken i Sveits ble lei av en sterk franc og tok grep for å depresiere valutaen. I august fulgte disse grafene til rentebeslutningen:
Screen shot 2011 09 19 at 23 15 41
Screen shot 2011 09 19 at 23 15 53
Jeg har sagt det før, de fleste anslag fra de fleste sentralbanker har vært for optimistiske, og når det skiller nesten 2%-poeng på renteutsiktene mot 2015, er det dårlige nyheter. Selv den gule linjen i den siste grafen er for høyt i diagrammet, og det er hvorfor vi diskuterer endringer i NBs rentebane på onsdag. Du vil se grafen over, bare med de svarte strekene lenger ned i diagrammet. Det skal bli spennende å høre argumentene for endringen i rentebanen og evt. hvor mye de vil endre den, samt hvor den nye ‘svakere vekst ute’ linja vil ligge. Hva som skjer med Hellas er vesentlig på dette punktet.

Det eneste som kan opprettholde status quo fra august, er utsiktene i norsk økonomi. Men det må dramatiske tall til for å unngå en endring i rentebanen. Den lave arbeidsledigheten, boligprisene og låneetterspørselen er ikke nok:
Fig 01
Vi er langt ifra å nå trenden i BNP fra 2002-2007, en trend som var absurd bratt forresten, men vi er på vei tilbake, raskere enn andre utviklede land.

Men alikevel ikke fort nok til at rentebanen fra august består.

Vi kan spekulere alt vi vil, til syvende og sist er det en av verdens mest uavhengige sentralbanker (jeg ser på deg Inga Marte Thorkildsen) som bestemmer Norges styringsrente.

Merket med , ,

Vil du ta rentebanen som hos deg står, i gode og onde dager?

Folio largeVi liker å slenge grafen over inn når vi kan. Det er ikke mange sentralbanker som publiserer en graf som viser hvor renten skal gå i fremtiden, med tilsvarende usikkerhet. Den sier alt og ingenting samtidig. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier det i en kronikk i Dagens Næringsliv:

Norges Bank har tidligere varslet at renten sannsynligvis ville bli satt opp nå i august. Det fulgte av den rentebanen som vi la fram i vår pengepolitiske rapport i juni. Det er viktig å understreke at denne rentebanen er en betinget prognose, ikke et løfte. Usikkerheten illustreres og drøftes i de pengepolitiske rapportene som banken legger fram tre ganger i året. Hvis utviklingen blir omtrent som ventet, kan folk regne med at også renten blir om lag som Norges Bank har anslått. Men hvis forutsetningene endres vesentlig, slik tilfellet var nå i august, vil Norges Bank selvsagt tilpasse pengepolitikken i lys av de nye økonomiske utsiktene.

Rentesettingen rettes inn mot å holde inflasjonen lav og stabil. Pengepolitikken skal samtidig bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Når forutsetningene endres, vil pengepolitikken endres på en slik måte at vi oppnår disse målene best mulig. Denne reaksjonen er det mulig for utenforstående å forutsi med en viss grad av nøyaktighet. Norges Banks handlingsmønster ligger fast.

«… en betinget prognose, ikke et løfte». Som jeg sa, alt og ingenting samtidig. Så dette er hva alle tenker:

– Jeg mener Norges Bank bør vurdere å slutte med å publisere de såkalte rentebanene, sier porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene til NA24.

– Rentebanen er blitt en stor kommunikasjonsmessig utfordring for sentralbanken fordi både media, husholdninger og bedrifter i for stor grad oppfatter den å være tilnærmet fasit på renteutviklingen. Rentebanene har faktisk vært mer villedende enn veiledende de siste årene, sier Torgersen.

Torgersen utbroderer artikkelen med noen egne grafer som viser hva Norges Bank sier og hva foliorenta faktisk ender opp på. Kaller den «Bad Hairday» grafen. Jeg liker det.

Poenget er at markedet beveger seg raskere enn Norges Bank. LIBOR og NIBOR og pengemarkedsrenter beveger seg med markedet og Norges Bank er ikke så raske. Men du må alltid huske at Norges Bank er ikke bare nok en analytiker i markedet. Norges Bank er den eneste som har makt til å trykke norske kroner og den ‘billigste’ pengekilden i markedet.

Så rentebanen har en rolle å spille, men det er når det er mest usikkert at den har minst å si.

Èn ting er sikkert og det er at ingenting er sikkert når det kommer til rentesetting.

Merket med ,

Renta skal opp. Rentebane utgave, graf galore.

Det tok litt søking, men her er noen rentebaner fra sentralbanker, nærmere bestemt Norge, Sverige, EU og England (USA skal holde rentene lave lenge, så vi tar ikke med USA i denne omgang. Dessuten er de dårlige på grafiske presentasjoner av renteprognosene sine):

Norges Bank

Norgesfolio

Sveriges Riksbank

Riksbankrepo

Bank of England

Screen shot 2011 06 08 at 21 57 49

European Central Bank (ECB)

Screen shot 2011 06 08 at 22 12 30Dessverre slutter ECBs rentegraf i april i år, de kjører sikkert renteprognoser, men offentliggjør ikke disse grafisk. Alt vi har å gå etter er skriftelige beslutnnger fra ECBs rentemøter. Grafen som er representativ for alle sentralbanker nå (mer eller mindre) er den fra Bank of England. Over kan du se ulike scenarioer som følge av publikasjon av prognoser gjort med oppdaterte tall. Slik er også en graf fra Norges Bank:
2e Du ser fra denne grafen, og den fra Bank of England at den siste rapporten du har utgitt, gir også den mest langsomme veien til høyere renter. Den brutale virkelighet er derfor at verdensøkonomien går dårligere enn tidligere forventet, og at renteoppganger blir utsatt lenger og lenger. Dette er ikke bra.

Så hva er renta i 2014, ifølge disse grafene?

  • Norge: 4%-6% (sannsynligvis litt høyere, neste publikasjon av rentebanen er ved neste rentemøte.)
  • Sverige: 3%-4%
  • England: 2,5%-3,5%

På et senere tidspunkt hadde det vel vært moro og sett på future-rater i obligasjonsmarkedet.

Merket med
Reklamer