Stikkordarkiv: Olje

Selv med høye oljepriser vil etterspørselen øke mer enn ventet de neste 20 årene.

U.S. Energy Information Administration har anslått etterspørselen etter olje på verdensbasis, og den er stigende:
Reuters:

World oil demand to hit 112.2 million bpd in 2035: EIA | Reuters: «(Reuters) – Despite rising oil prices, global petroleum use is expected to be stronger over the next two decades than previously estimated, the U.S. government said on Monday.

World oil demand is expected to climb to 112.2 million barrels per day in 2035, up 1.4 percent from a previous estimate, the U.S. Energy Information Administration said in its annual international energy outlook.

«Most of the growth in liquids use is in the transportation sector, where, in the absence of significant technological advances, liquids continue to provide much of the energy consumed,» the EIA said.

Global petroleum consumption could rise 26.9 million bpd between 2008 and 2035, with conventional oil production meeting less than half of this growth at 11.5 million bpd.

Production of unconventional sources of liquid fuels, such as biofuels and oil sands, is forecast to increase to 13.1 million bpd in 2035 from 3.9 million bpd in 2008.

Overall, world energy use is seen increasing 53 percent by 2035, with developing nations such as China and India leading the growth.

(Reporting by Ayesha Rascoe; editing by Jim Marshall)

Reklamer
Merket med

International Energy Agency sier oljeetterspørsel skal øke. Men langt fra så mye som ventet.

Dette er ikke akkurat magi, redusert vekst i verdensøkonomien fører til redusert vekst i etterspørselen etter olje. Det mest interessante er selvfølgelig hvor fallet i etterspørselen skjer og i hvor stor grad siden tilbud ligger bak etterspørselen. Fra IEA:

Market observers are puzzling over the ‘paradox’ of weakening economic growth and oil demand indicators on the one hand, and $110/bbl crude on the other. Not everyone is paying $110/bbl of course, and refiners with ready pipeline access to heavily discounted crude in the US Midwest are enjoying bumper margins, unlike their brethren in Europe and elsewhere. […] But prices have stubbornly reclaimed lost ground again within weeks, raising anew questions about the key drivers of prices.

There are certainly growing concerns about the health of the global economy. Government debt in the OECD and the spectre of inflationary pressures and currency protectionism in emerging markets raise fears that expectations of ‘business-as-usual’ 4.5-5% world GDP growth are unsustainable. Our own GDP assumptions for 2011 and 2012 are this month scaled-back nearer to 4% annual growth, with the bulk of the downgrade focused on the OECD countries. Oil demand growth is trimmed as a result, now averaging 1.0 mb/d this year and 1.4 mb/d next. Repeating the still-lower GDP sensitivity of June’s Medium-Term Oil and Gas Markets 2011, which cuts a further one-third off GDP growth looking forward, oil demand growth slips to a much weaker 0.7 mb/d and 0.4 mb/d in 2011 and 2012 respectively. This latter case is not our ‘most likely’ prognosis, but the financial and economic headwinds are nonetheless gathering momentum.

However, the potential for slightly easier market fundamentals in the months ahead needs to be viewed against a backdrop of an actual and pronounced tightening in the market evident since mid-2010. Demand strength in 2H10 saw consumption running ahead of supply to the tune of nearly 1.4 mb/d. The focus has now switched more to supply, amid slowing demand growth in 1H11, with both the Libyan disruption and temporary, but widespread, non-OPEC outages leading to a continued market tightening. We estimate that supply lagged demand by over 0.5 mb/d in 1H11, and July and August have also seen OECD industry stocks fall below the five-year average for the first time since June 2008. Add in the quality dimension, whereby supply outages have overwhelmingly been concentrated in light-sweet grades, and the flip of Brent into backwardation after many months of contango seems perfectly logical.

Our underlying ‘call on OPEC crude and stock change’ for 3Q11 now stands at 31.3 mb/d, and for the next three quarters looks likely to average between 30-30.5 mb/d, near recent OPEC output levels. That suggests that the recent spell of market tightening could moderate in the short term, assuming that recent supply disruptions also recede. News from Libya at the time of writing that oil production has begun once again is very welcome, although the road back to full operational recovery is likely to be a long and difficult one. Given the ever-present scope for demand and supply-side surprises, so too could be the route to a more comfortable market balance.

Merket med ,

Et godt eksempel på hvor bistandspenger sender økonomer på oppdrag.(Spoiler: Sør-Sudan)

Den mest leste bloggposten her på 254Blogg denne uken er, ikke overraskende, denne. Norge har prosjekter overalt, og flere skal det bli. Mellom 2000 og 2010 brukte Norge 14% prosent av bistandsbudsjettet (i gjennomsnitt) på økonomisk utvikling og handel. Så hva i alle dager er ‘økonomisk utvikling og handel’? Her er ett nylig eksempel på hvor vi sender våre folk, nemlig en stillingsbeskrivelse fra Statistisk sentralbyrå (fet er meg):

Prosjektleder

I Seksjon for internasjonalt utviklingssamarbeid er det ledig en tidsbegrenset stilling som prosjektleder innenfor makroøkonomisk analyse og finanspolitikk med arbeidsplass ved Ministry of Finance and Economic Planning (MoFEP) i Juba, Sør-Sudan. Ønsket tiltredelse 1. september 2011. Engasjementet er for ett år med mulighet for forlengelse.

Sør-Sudan blir en selvstendig stat fra juli 2011 og har startet arbeidet med å etablere og bygge opp relevante institusjoner for styringen av landet, øke kapasiteten og kompetansen innen ulike deler av statsforvaltningen og utvikle politikk på sentrale områder. Arbeidet skjer i nært samarbeid med det internasjonale samfunn. Norge har et bredt engasjement på det økonomiske området, og har stilt ressurser til disposisjon innen statistikkproduksjon (SSB), forvaltning av landets oljeressurser og -inntekter (Norad/Olje for Utvikling) og makroøkonomi (SSB). Stillingen som nå lyses ut er knyttet til et samarbeidsprosjekt mellom MoFEP og SSB innen makroøkonomi. Hovedformålet med prosjektet er å bidra med teknisk ekspertise for å øke kompetansen i MoFEP innen områdene makroøkonomisk analyse og utforming av makro- og finanspolitikk. En langsiktig økonomisk politikk med fokus på makroøkonomisk stabilitet vil stå sentralt for å sikre at Sør-Sudans nåværende relativt høye, men volatile oljeinntekter kan føre til bærekraftig økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse over tid.

I de kommende årene kan Sør-Sudan forvente en langt høyere inntekt enn tidligere, og en viktig utfordring blir å sikre at disse økte ressursene går til investeringer snarere enn konsum. Prosjektets team av eksperter bidrar med rådgivning i forbindelse med utformingen av den løpende økonomiske politikken. Dette omfatter blant annet assistanse til å fastsette de finanspolitiske retningslinjene, de langsiktige rammene for statsbudsjettet, tilrettelegging av relevante makroøkonomiske data og analysemetoder, samt bistå myndighetene med analyser av Sør-Sudans økonomi.

På sikt er målsettingen å etablere et makroøkonomisk rammeverk for økonomiske analyser, som også vil være en integrert del av budsjettprosessen i MoFEP. Siden mars 2011 har SSB hatt en teknisk rådgiver i MoFEP som har etablert prosjektet og bidratt med rådgivning. I tillegg inngår en statistikkrådgiver med spesialkompetanse innen økonomisk statistikk og nasjonalregnskap på deltid i prosjektet. En hovedoppgave for denne stillingen er å tilrettelegge makroøkonomiske data for MoFEP. Ved siden av disse to stillingene har prosjektet tilgang til rådgivningsekspertise innen ulike relevante fagfelt som bistår gjennom kortere besøk til Juba ved behov. Disse ekspertene kan hentes internt fra SSB, men også fra andre institusjoner som for eksempel finansdepartementet.

Prosjektet har en hjemmekoordinator i SSB som har det overordnede ansvaret for planlegging, administrasjon og budsjettstyring. Vi søker nå etter en person til MoFEP i Juba som skal ta over som faglig leder for prosjektet. Den som tilsettes i stillingen må kunne bidra vesentlig til oppgavene i prosjektet gjennom kompetanse og erfaring fra makroøkonomisk modellering og analyse, bruk av makroøkonomiske analyser i politikkutforning, og også kunne bidra i arbeidet med makroanalyse og modeller på teknisk nivå. Vi oppfordrer søkerne til å scanne inn relevante dokumenter.

Sør-Sudan skal, som følge av uavhengigheten, håndtere det faktum at oljeinntekter kommer til å representere en langt større del av inntekten i landet enn før. Hvem har erfaring med dette? Norge har erfaring med dette, men det er der likhetene med Sør-Sudan slutter. Så dette er et spennende prosjekt på flere plan, hvor Norge bidrar med oljeekspertise og erfaring i utviklingsøkonomi i særlige fattige og krigsrammede land. Det er mye spennende teori rundt naturressursbruk og økonomisk utvikling, men ikke så mange steder man kan komme slike heldelser i forkjøpet istedet for å analysere og anbefale restrospektivt.

Hvem melder seg (søknadsfrist 26. juni)?

Merket med , ,

Libya ned, Saudi Arabia opp? Vi følger opp…

Mr. Hamilton ved Econbrowser stilte spørsmålet her og følger nå opp i en bloggpost. Her er mitt favorittutdrag:

Econbrowser: Saudi oil production and the Libyan conflict:

One of the key questions in assessing the effect of the Libyan conflict on world oil prices was the extent to which an increase in Saudi production would offset some of the lost output from Libya. Now we know the answer, and it’s not reassuring.

Back on Feb 25, Reuters reported what sounded like some favorable indications:

Top exporter Saudi Arabia has raised oil output above 9 million barrels per day (bpd) to make up for a near halt in Libyan exports, an industry source said, helping prices fall further from the highest since 2008….


The Saudi move follows reassurances from Riyadh earlier in the week that it was prepared to act to prevent shortages as a result of the rebellion in Libya.

Only it later turned out that this production increase was not in response to events in Libya, but in fact had been implemented some months earlier. And this week Saudi Oil Minister Ali Al-Naimi tried to get us to believe that the Saudis have now gone back to lower production levels because there’s way too much oil being supplied already.

I kid you not. Here’s the quote from Bloomberg:

«Our production in February was 9,125,100 barrels a day,» al-Naimi said, as he arrived in Kuwait for a conference. «In March, it was 8,292,100 barrels. It will probably go a little higher in April. The reason I mention these numbers is to show you the market is oversupplied.»

Vent, ‘the market is oversupplied’? Vil noen vennligst svare oljeminister Ali Al-Naimi?

Merket med , ,

Smak på ordet: Elastisitet. Nam!?

Elast
Elastisitet er ett økonomiuttrykk som beskriver prosentvis endring i X gitt en prosentvis i Y (som vanlig 1%). Vi bruker elasisiteter for å kunne si noe om reaksjonsmønster. Hvis jeg øker prisen på Solo med 1%, hva vil skje med ditt konsum av Solo? Vil du være trofast mot Solo, å kjøpe like mye som du gjorde før prisendringen, eller blir prisendringen for drøy for deg og du bytter til Cola? (Har bensin en rèel substitutt?)

For såvidt en enkel problemstilling i mikroøkonomi. Vet du hvilket produkt som er blant de mest undersøkte når det kommer til elastisiteter? Bensin.

Mye av forskningen på reaksjonsmønstre, både når det gjelder endringer i bensinpriser og endringer i personlig inntekt, ble gjort på 1970-og 1980-tallet da USA opplevde en oljerasjonering som følge av eksplosive bensinpriser. Hughes, Knittel og Sperling (2006) presenterer elastisiteter på bensin, og forskjellene mellom 1975-1980 og 2001 – 2006 er oppsiktsvekkende:

The results presented here strongly support the existence of a structural change in the demand for gasoline. Estimates of the short-run price elasticity of gasoline demand for the period from 1975 to 1980 range from -0.21 and -0.34 and are consistent with estimates from the literature that use comparable data. However, estimates of the price elasticity for the more recent period are significantly more inelastic ranging from -0.034 to -0.077. This result has important policy implications.

Som du sikkert skjønner har oljeanalytikere nok av jobb foran seg. Ikke bare må de finne alle aspekter som påvirker tilbudet av olje (hvem som produserer, hvem som ikke produserer, nye oljefunn, sannsynligheten for nye oljefunn, regulering i oljebransjen, OPEC møter osv), men nå er det økende fokus på etterspørselen etter bensin. Prisene blir nå så høye, eller forventingen om en høy oljepris, at det endrer oppførselen vår. I økonomiprat betyr det at vi ikke bare har en blå kurve og en rød kurve (grafen over), men vi har en dynamisk kurve som endrer seg hver dag siden prisen har nådd en grense. Fra de nevnte fortatterne:

The results presented here suggest that on average, U.S. drivers appear less responsive in adjusting to gasoline price increases than in previous decades.

Dette er som forventet, mellom 2001 og 2006 (etter 11.september) så har vi en klassisk uelastisk kurve, som betyr at det spiller liten rolle hvor mye bensinprisen øker, du som forbruker endrer ikke forbruket nevneverdig. Altså kurven ligger fast.

Men nå er det ikke lenger ‘gode tider’. Inntektsøkningen du opplevde som rettferdiggjøring for å kjøre like mye til høyere priser (du har jo fått mer i lønn), er ikke der lenger som følge av finanskrisen. Du er mye mer usikker på fremtiden, så du er mer oppmerksom på høyere bensinpriser enn før. Vi la ut en kjapp BBC News melding som enkelt sa:

High oil price ‘affecting demand’

Det var det International Energy Agency som mente.

De gav oss også ett tall på hvor mye Libya måtte kutte i oljeproduksjonen som følge av urolighetene, 700 000 fat/dagen. Avhengig av kilde, er Libya rundt nummer 17 i verden på oljeproduksjon med 1 790 000 fat/dagen. Enkel prosentregning: (1790000 – 1090000)/1790000 = 0,3911*100 = 39,11%. Nesten en reduksjon på 40%, andre kilder har ett mye høyere tall.

Så, der har du elastisiteter. Hvis jeg øker prisen på øl med 10%, har du en uelastisk eller en elastisk respons? Diskuter i kommentarer 🙂

Merket med ,

Det Norske Veritas har sluppet rapporten USA bestilte om oljeutslippet i Mexicogulfen og ‘Blowout Preventors’ i borring.

Screen shot 2011 03 26 at 00 43 55
Bildet over er fra Rachel Maddow på MSNBC som siterer den ferske rapporten til Det Norske Veritas. Fra konklusjonen i rapporten «Forensic Examination of Deepwater Horizon Blowout Preventer»:
Screen shot 2011 03 26 at 00 53 41

The primary cause of failure was identified as the BSRs failing to close completely and seal the well due to a portion of drill pipe becoming trapped between the ram blocks. The position of the drill pipe between the Upper Annular and the upper VBRs led to buckling and bowing of the drill pipe within the wellbore. Once buckling occurred the BSRs would not have been able to completely close and seal the well. The buckling most likely occurred on loss of well control.

Den viktigste årsaken til ulykken:

The BSRs failed to fully close and seal due to a portion of drill pipe trapped between the blocks.

On closure of the BSRs, a portion of the drill pipe cross section was outside of the BSR shearing surfaces. The portion of the drill pipe cross section outside the shear blade surfaces became trapped between the ram block faces, preventing the blocks from fully closing and sealing.

Les rapporten her (på høyre side.)

(Foto: MSNBC/YouTube)

Merket med , ,

Libya, Saudi-Arabia og olje. Hva skjer?

Saudi 1990(Graf: Måntlig endring i oljeproduksjonen etter Gulfkrigen 1990. Data: EIA)

I kveld kan Al-Jazeera melde om at oljeproduksjonen i Libya er redusert fra 1,6 millioner fat om dagen til 500 000. Dette betyr ganske enkelt at noen på produsere mer olje om prisen tilbudet skal holde seg stabilt. Enkle lover om tilbud og etterspørsel gjelder for oljemarkedet, redusert tilbud er lik økt pris. Så hvem kikker man til for å øke produksjonen? James Hamilton ved EconBrowser (som vi har linket til tidligere ang. oljerelaterte artikkler) kikker på Saudi-Arabia og hvordan landet har reagert når tilbudet faller andre steder. Fra Hamilton:

One key question in determining the impact of instability in Libya and elsewhere on world oil markets is how much other countries can and will increase production to offset the shortfall. Here I review the critical role of Saudi Arabia in past disruptions and discuss the current situation.

Prior to the First Persian Gulf War in 1990, Iraq and Kuwait between them accounted for almost 9% of world oil production, which was essentially completely knocked out by the military conflict (see the black line in Figure 1). Fortunately, Saudi Arabia had substantial excess capacity, and their increased production amounted to almost 5% of global supplies at the time (blue line). This was a significant factor in limiting the size and duration of the spike in oil prices, and helped mitigate the severity of the 1990-91 economic recession.

Merket med , ,

Saudi oil reserves may be overstated by 40%

Etter å ha gått noen runder i ringen med årets influensavirus, er man tilbake i sporet igjen denne gang med bedre teknikk og smøring. Vi begynner med litt bakgrunnsinfo relatert til en Wikileaks-sak om oppblåste oljereservetall. Her er Econbrowser:

Saudi oil reserves may be overstated by 40%:

Stuart Staniford calls attention to this story from the Guardian:

The U.S. fears that Saudi Arabia, the world’s largest crude oil exporter, may not have enough reserves to prevent oil prices escalating, confidential cables from its embassy in Riyadh show.

The cables, released by WikiLeaks, urge Washington to take seriously a warning from a senior Saudi government oil executive that the kingdom’s crude oil reserves may have been overstated by as much as 300bn barrels– nearly 40%.

Stuart also notes that in his own independent forensic analysis conducted in May 2007 (to which we called the attention of Econbrowser readers at the time), he estimated that remaining reserves in Ghawar (by far the Saudis’ biggest and most important oil field) were overstated by 40%.

(Via Econbrowser-UCSD.)

Merket med , ,
Reklamer