Stikkordarkiv: Nobel

Årets Nobelforelesning i økonomi skjer torsdag.

Screen shot 2011 12 07 at 22 43 03
Som dekt tidligere her på bloggen, gikk årets Nobelpris i økonomi Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel til Thomas J. Sargent og Christopher A. Sims.

Norske Ragnar Frisch var det første mottaker av prisen, i 1969. Senere har Haavelmo (kommer tilbake til han i morgen, han skal hylles snart) og Kydland fått prisen.

Årets forelesning kan du se direkte her.

Reklamer
Merket med

Minnepris | Casa di Makro. Riksbanks minnepris til Sargent og Sims og her er hvorfor.

Screen shot 2011 10 10 at 15 36 04

Sims said he and his wife had been asleep when the award committee called — and that they missed the first call, because his wife «could not find the Talk button.»

But after the committee called back, and he heard a Swedish accent, and Sims says he thought, «Maybe it is the Nobel prize.»

Vi gratulerer Thomas Sargent og Christopher Sims som vinnere av Nobelprisen i økonomi. Alle kaller den Nobelprisen i økonomi, selv om det er Riksbanken som deler den ut og at den teknisk sett er en minnepris. Økonomi kunne ikke være noe dårligere enn kjemi, fysikk og medisin dog økønomi ikke er nevnt i testamentet.

Jeg skal prøve å holde det ikke-teoretisk ett lite øyeblikk når jeg skal forklare hvorfor disse to ble tildelt prisen.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011 was awarded jointly to Thomas J. Sargent and Christopher A. Sims «for their empirical research on cause and effect in the macroeconomy»

How are GDP and inflation affected by a temporary increase in the interest rate or a tax cut? What happens if a central bank makes a permanent change in its inflation target or a government modifies its objective for budgetary balance? This year’s Laureates in economic sciences have developed methods for answering these and many of other questions regarding the causal relationship between economic policy and different macroeconomic variables such as GDP, inflation, employment and investments.

Det er vanskelig å identifisere effekter i makroøkonomien. Hvilke effekter er ’tilfeldige’ og hvilke effekter er ‘virkelige’? Hva skjer med økonomien når skatter heves, eller sentralbanken hever renten? Dette er virkelige, håndfaste og viktige spørsmål som økonomer har forsket på i århundrer. Sargent og Sims gjorde sine gjennombrudd, som de nå har høstet fruktene av, på 70 og 80-tallet. Nøkkelordet er kausalitet. Ett eksempel fra Wikipedia:

 • Varme (A) får vannet til å koke (B) (årsak > virkning).
 • Oppvarmingen (A) skjer før kokingen (B) (kronologisk asymmetri).
 • Tilstrekkelig oppvarmet vann (A) vil alltid få vann til å koke (B) (konsekvens).

Økonomer er hele tiden på jakt etter kausalitet, og vi har utviklet metoder for å identifisere kausalitet. Når vi snakker om makroøkonomi blir dette en enda større utfordring. Valuta, renter, arbeidsledighet, produksjon, skatter, priser, forventninger, lønn osv. er et hærverk å separere i reaksjonsmønstre. Prisvinnerne begynte å sette dette kaoset i system.

Sims utviklet vector autoregression (VaR modeller), som analyserer midlertidige sjokk i økonomien og følgene av dette.
Sargent benyttet seg av strukturell makroøkonometri for å analysere bl.a. permanente endringer i økonomien. Dette inkluderer endringer i husholdningenes forventninger og endringer i hvordan bedrifter tar beslutninger. Spesielt fokuserte Sargant på etterkrigstiden, hvor høyinflasjonpolitikk var vanlig, men endret seg til lavinflasjonspolitikk.

Nobelprisen i økonomi er kjent for å utdeles til smale felt, som ren økonometri eller finans. Denne gangen var det et bredt felt, makroøkonomi. Og teknisk makroøkonomi i tillegg.

Bruker du Google Scholar, kommer dette opp.
Christopher Sims:

 • Money, income and causality (1972)
  Artikkelen undersøker forholdet mellom penger og inntekt, samt at forfatteren utvikler tester for å sjekke hvilken ‘vei’ kausaliteten flyter. Baserer seg mye på Clive Grangers definisjoner av kointegrasjon og på tidsserieanalyser.
 • Macroeconomics and reality (1980)
  Denne artikkelen tar tungskytset til eksisterende makroøkonomi og hamrer løs på konvensjoner. Utgangspunktet er konjunkturanalyse (Study of the business cycle) og aggregerte størrelser. «I will argue that the style in which their builders construct claims for a connection between these models and reality – the style in which «identification» is acheived for these models – is inappropriate, to the point at which claims for identification in these models cannot be taken seriously». Heftig.
 • Are forecasting models usable for policy analysis? (1986)
  Utgangspunktet for denne artikkelen er faktisk medvinner Sargent. Sargent gav i 1979 ut en artikkel med VaR strukturer og kom til konklusjonen at VaR modellene var nyttige for prognoser men ikke særlig nyttige i politikkanalyse. På 1980-tallet ble VaR modeller brukt i utstrakt grad, og Sims vil tilbake til de grunnleggende styrker og svakheter ved disse modellene. Bruken av de hadde sklidd ut.

Hva med Thomas Sargent:

 • «Rational» Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule (1975)
  Artikkelen introduserer en alternativ metode å sette rentepolitkkk på. I 1975 er det vi kaller stagflasjon i ferd med å kvele økonomien. Det er en ad-hoc modell med to vesentlige aspekter. Én modell modellerer forventninger som antatt fra en VaR modell, og den andre modellen modellerer forventninger som rasjonelle utifra vanlige (matematiske) virkeligheter. Alt er for å prøve å sette pengemengden i økonomien.
 • After keynesian macroeconomics (1981)
  Artikkelen utvider Keynesiansk metode til nye makroøkonometriske virkeligheter. Kapittel 4 heter «Failure of Keynesian Macroeconometrics».
 • Rational expectations and the theory of economic policy (1976)
  En oppsummeringsartikkel som rasjonelle forventninger i eksisterende literatur og en beskrivelse av det vannskillet som vil oppstå når Milton Friedman møter Keynes. Husk, vi snakker 1976 her. Økonometritung.

Det er alle økonomers våte drøm å snuble over en modell som forklarer alt, alt som har skjedd og alt som kommer til å skje, uansett område. Det vil aldri være tilfellet, men i jakten på denne modellen, uansett hvor komplisert den er, klarer vi å beskrive hvordan verden fungerer, hvordan den er i endring og hvordan vi burde undersøke den. Sims og Sargent var banebrytende på 70 og 80-tallet som debattanter i den diskusjonen. Ikke bare i utviklingen av makroøkonomisk analyse, men som kritikere av eksisterende norm, eller orthodoxy som vi kaller det.

Merket med , ,

Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel

A.k.a. Nobelprisen i økonomi. Reuters er ute med de første mulige vinnere i 2011. På listen, Halbert L. White og Jerry Hausman som bidro betydningsfult til grenen økonometri (alle kan Hausman-testen og White-testen) og Anne O. Kreuger om rentseeking.

 • Douglas W. Diamond
  Merton H. Miller Distinguished Service Professor of Finance, Graduate School of Business, University of Chicago, Chicago, IL USA

  WHY: for his analysis of financial intermediation and monitoring

 • Jerry A. Hausman
  John and Jennie S. MacDonald Professor, Department of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA USA

  WHY: with Halbert L. White, Jr., for their contributions to econometrics, specifically the Hausman specification test and the White standard errors test

 • Anne O. Krueger
  Professor of International Economics, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington, DC USA

  WHY: with Gordon Tullock, for their description of rent-seeking behavior and its implications

 • Gordon Tullock
  Professor Emeritus of Law and Economics, George Mason University School of Law, Arlington, VA USA

  WHY: with Anne O. Krueger, for their description of rent-seeking behavior and its implications

 • Halbert L. White, Jr.
  Chancellor’s Associates Distinguished Professor of Economics, Department of Economics, University of California San Diego, La Jolla, CA USA

  WHY: with Jerry A. Hausman, for their contributions to econometrics, specifically the Hausman specification test and the White standard errors test

UCSD kan få sin tredje Nobelvinner i økonometri. Ekstrapoeng hvis du vet tospannet som kom først.

Merket med , ,
Reklamer