Stikkordarkiv: Helse

Antibiotika. Det er alt.

Kom over denne og synes den var interessant. Denne inngår som en liten digresjon fra den større helsedebatten i den vestlige verden, men allikevel verdt å lese. Dette er verden av antibiotika:

Antibiotic resistance – closer look required:

Ezra posted yesterday on antimicrobial resistance (pointing to Eric Kroh and Megan McArdle). Good posts, but the data is much more complex. This is one of my primary research interests, so I’ll admit to some obsession on this topic.

First, antibiotics are an exhaustible resource, unlike most other pharmaceutical innovation. We need to manage resistance for long-term ecological balance. This simple fact must alter all policy responses to resistance. We can’t just make more, we also have to carefully extend the useful life of the antibiotics we have today (Health Affairs). Imagine it’s 1890 and we want to increase buffalo hide production. Additional financial incentives to hunt the last few buffalo won’t work. We need a long-term plan to balance new production and conservation.

Second, “the chart:”

Looks grim? Some comments. The data series is limited to systemic antibiotics, excluding prior periods and other anti-infectives live antiretrovirals (saved millions of lives globally), antivirals (like oseltamivir), and vaccines (like Prevnar, the pneumococcal vaccine). It also treats all antibiotics as equally important, but more antibiotics are withdrawn from the market under a safety cloud than any other category of medicine. So let’s try the same FDA data sliced a different way:

The blue segments are antibiotics withdrawn from the market, many with safety issues. The FDA may have been too lax in approving antibiotics in the 80s and 90s and has gotten tougher in the last decade. Perhaps that is appropriate. Most of these withdrawn antibiotics were “me-too” drugs in existing classes, which do nothing to fix long-term resistance. Now, let’s broaden the data to include all anti-infectives:

In the 1990s, we see a number of antiretroviral drugs introduced to combat AIDS. The linear trend is still downward sloping, but would be even closer to level when you back out the withdrawn antibiotics. But this still look like an innovation problem in anti-infectives, until one compares it to other classes. Consider cardiovascular drugs:

One reason we don’t read news stories about a looming crisis in CV drugs is the happy fact that resistance doesn’t destroy their usefulness. The billionth dose of atorvastatin (Lipitor) is just as effective as the first. Wish we could say that for penicillin or vancomycin. The take away point here is that declining innovation is not unique to anti-infectives. Let’s look at one more drug class, cancer drugs:

What a success story – if the goal is getting drugs approved by the FDA. The big draw in cancer is reimbursement – paying tens of thousands of dollars for short course chemotherapy per patient will clearly get the attention of drug companies. My main point here is to consider reimbursement for antibiotics as a primary tool for both incentivizing new drugs and also supporting long-term conservation.

So many more things to say, perhaps in future posts.

My research on the legal ecology of resistance:

So, AD, et al. Towards New Business Models for R&D for Novel Antibiotics, 14 Drug Resistance Updates 88-94 (2011).

Kesselheim AS, Outterson K. Improving Antibiotic Markets for Long Term Sustainability, 11 Yale J. Health Pol’y, L. & Ethics 101 (Winter 2011).

Outterson K, Yevtukhova O. Germ Shed Management in the United States, in Antibiotic Policies:  Controlling Hospital-Associated Infection (Ian M. Gould and Jos van der Meer, eds., Springer, 2011).

Kesselheim AS, Outterson K. Fighting Antibiotic Resistance:  Marrying New Financial Incentives to Meeting Public Health Goals, 29 Health Affairs 1689-1696 (2010).

Outterson K, Powers III JH, Gould IM, Kesselheim AS. Questions About the 10 x ’20 Initiative, 51 Clin. Infect. Diseases 751-752 (2010).

Outterson K. The Legal Ecology of Resistance:  The Role of Antibiotic Resistance in Pharmaceutical Innovation, 31 Cardozo L. Rev. 101 (2010).

Outterson K. Antibiotic Resistance and Antibiotic Development – Author’s Reply.  8 Lancet Infectious Diseases 212-214 (April 2008).

Outterson K, Balch Samora J, Keller-Cuda K. Will Longer Antimicrobial Patents Improve Global Public Health? 7 Lancet Infectious Diseases 559-66 (2007).

Outterson K. The Vanishing Public Domain:  Antibiotic Resistance, Pharmaceutical Innovation and Global Public Health, 67 Univ. of Pittsburgh Law Rev. 67-123 (2005).

(Via The Incidental Economist (Posts).)

Reklamer
Merket med ,

Apropos helseutgifter.

W ezra296 300x588
Apropos helseutgifter, denne via The Washington Post. OECD samler data på offentlige og private helseutgifter som prosent av BNP (merk at det ikke er utgifter per person). Her er ganske enkelt disse to aspektene slått sammen, og rangert. Norge er helt klart det minste landet i denne sammenlikningen, og offentlige utgifter klart dominerer private helseutgifter, som forventet.

Men det er ikke denne grafen som er viktig, jeg vil gjerne se helseutgifter over tid. Vent litt:
Spesial
Og jeg vil gjerne se noen effektivitetsindikatorer – over tid. Antall utførte hofteoperasjoner, eller sengeplasser, osv.

Merket med

Vermont single payment system law heads to the Governor’s desk

Denne er ny. Denne er helseøkonomi. Denne er interessant.

La meg ta deg til USA, hvor president Obama utfordret alle landets guvernører og gav dem tillatelse til å lage sin egen helseplan, så lenge den forsikrer like mange som presidentens plan og så lenge den kontrollerer kostnader like godt som presidentens plan. Vermont er i ferd med å legge fram ett forslag, og presidenten vil ikke sette ned foten. Hvilken plan er dette lurer du på?

Universal healthcare. The Incidental Economist blogger om dette hele denne uka (verdt å følge med på hvis du er interessert):

Vermont single payment system law heads to the Governor’s desk:

H.202 passed the House 94-49 yesterday and Governor Shumlin promises to sign it.  The Vermont law deserves some careful attention, but doesn’t appear to be creating much of a stir in Vermont itself – the lead story in this morning’s Burlington Free Press was flooding on Lake Champlain and the most popular story on the website was UVM students in an annual clothing-optional rite of spring.

I’ve read the law (142 pages, a joy by federal standards) and will post throughout next week:

  • Monday:  Vermont’s Super MedPAC
  • Tuesday:  Federal and ERISA plans
  • Wednesday:  Bad news for PhRMA
  • Thursday:  Antitrust waivers
  • Friday:  Financing

(Via The Incidental Economist (Posts).)

Lykke til Vermont. Massachusetts venter.

Merket med ,

Tilbake til fettet | Hvordan pasienter tar valg.

Scalpel
Aaron Carroll ved The Incidental Economist forteller oss om en helseartikkel i The New York Times. Den handler om fett:

We undertook a prospective, randomized-controlled trial of suction lipectomy in nonobese women to determine if adipose tissue (AT) is defended and if so, the anatomic pattern of redistribution.

Participants (n = 32; 36 ± 1 year) were randomized to small-volume liposuction (n = 14, mean BMI: 24 ± 2 kg/m2) or control (n=18, mean BMI: 25 ± 2) following baseline. Surgery group participants underwent liposuction within 2–4 weeks. Identical measurements were repeated at 6 weeks, 6 months, and 1 year later. Participants agreed not to make lifestyle changes while enrolled.

La meg guide deg gjennom eksperimentet.

32 mennesker, sunne men med ‘adipose tissue deposits’ (fettlagre i ‘lower abdomen, hips, or thighs’) ble plukket ut på bakgrunn av grundige undersøkelser. 32 mennesker fra 35-37 år ble tilfeldig delt i to grupper. 14 (med en BMI rundt 24) ble valgt ut til å gjennomgå en fettreduserende operasjon mens 18 (med ca. 25 i BMI) ble valgt som kontrollgruppe. Disse 18 måtte vente i 12 mnd, måtte forplikte seg til å ikke gjennomgå livsstilsendringer og prisen var at de skulle få operasjonstilbudet etter 12 mnd. til en redusert pris. Ok? Kjør eksperiment. Kommer fettet tilbake?

Ja. Og ikke bare litt av fettet. Alt. Innen ett år hadde alt fettet kommet tilbake, ikke nødvendigvis til de samme områdene som det ble operert på, men alt, 100%, kom tilbake.

Men det stopper ikke her. Resultatene av eksperimentet ble presentert for de 18 som måtte vente i ett år. Hvor mange valgte å gjennomgå operasjonen, til tross for at de 12 (og de 12 var like kroppstyper som de 18) la på seg all fettet de fjernet? 9, halvparten, 50% valgte å gjennomføre operasjonen etter å ha blitt fortalt utfallet av eksperimentet.

Som Aaron påpeker, det er dine penger, din kropp, din beslutning. Men når det blir snakk om offentlig penger, skattebetalernes subsidiering/betaling av en slik operasjon er det viktig at vi tar diskusjonen.

Forskningsartikkelen ligger her (betalingsbeskyttet dessverre)

Merket med , ,

Uttak fra siste ‘Samfunnsspeilet’ fra SSB

samfunn
Fra tid til annen så dumper det inn en melding om at SSB har ett nytt ‘Samfunnsspeilet’ ute. Jeg vil gjerne sitere fra oversikten over utgavens innhold, i rekkefølge:

Mindre kommunal hjemmehjelp til eldre
Mange eldre lever med sykdom som påvirker hverdagen. Selv om mye tyder på at eldres helse er blitt bedre med årene, ser det ikke ut til at det er blitt færre som trenger hjelp. Det kommunale tjenestetilbudet når imidlertid fram til færre eldre enn før.

Flere med brukerstyrt personlig assistent
De siste ti årene er antallet personer med brukerstyrt personlig assistent nesten firedoblet. Mer enn ni av ti brukere var under 67 år ved utgangen av 2009. Antall timer i uken som tildeles dem som benytter seg av tilbudet, er relativt stort.

Mindre del av utgiftene går til eldre
Det har skjedd en vridning innenfor pleie og omsorg de siste årene. Hjemmebaserte tjenester har økt kraftig, det har blitt flere yngre brukere av tjenestene, og «yngreomsorg» kan være et mer passende begrep enn «eldreomsorg» for deler av tjenestene.

Og til sist:

Hva dør man av i EU – og i Norge?
Dødelighet er et mål på hvor stor andel av befolkningen som dør i en gitt periode, vanligvis ett år. Nivået for dødelighet varierer fra land til land i Europa, både når det gjelder alder, kjønn og type dødsårsak.

Les Samfunnsspeilet her

Merket med , ,

Spesialisthelsetjenesten er ikke som andre helsetjenester – nei, vent – de ER andre helsetjenester.

Spesial
Siden det har vært litt diskusjon om helseutgifter klikket jeg på ‘Spesialisthelsetjenester’ på Statistisk sentralbyrå sine sider. Men der lå tallene dypt begravd, så jeg gikk til kilden, SAMDATA. Men først, definisjonen på spesialhelsetjenester:

Spesialisthelsetjenesten inndeles grovt sett i tre tjenesteområder. Det somatiske området omfatter de fleste sykehus, legespesialister, opptreningsinstitusjoner og noen mindre institusjoner.

Med andre ord, det alle forventer vanlige helsetjenester er. Ikke spør. Grafen over viser kostnader til spesialhelsetjenesten i fra 2005 til 2009. Prosentverdiene du ser på hvert målepunkt er endring siden forrige periode. Det er lett å se at utgiftene har økt kraftig fra 2005 til 2008, og at i 2009 halverte man nesten gjennomsnittlig ekstrabevilgning fra 2005. (Husk at inflasjon er ca. 2,5%, så kostnadene er ca. inflasjon +5% de siste 5 årene).

Totale utgifter er litt under 99 milliarder kroner. Så hva med helseforetakene:
DRG
DRG står for Diagnosis-related groups, og er fordelt på helseforetakene som vist over i pai-form. I 2009 mottok alle fire ca. 61 milliarder kroner mot ca. 58 milliarder i 2008. Men det er totale poliklinikk utgifter som vi skal legge merke til. Helsedirektoratet overtok driften av poliklinisk virksomhet, derfor forskjellen i utgiftene fra 2008 til 2009:
Test23 Samlet var utgiftene 174 173 269 000,- (Det er 174 milliarder). Statsbudsjettet er ca. 1100 milliarder. Det betyr at totale polikliniske utgifter representerer 15,82% av statsbudsjettet. Og det er mye penger.

(Kilder: SAMDATA og undertegnes kalkulasjoner. Tall i grafene er i 1000 kroner)

Merket med , ,
Reklamer