Forfatterarkiv: Guldvik

Opprøret i Midtøsten

NRK har fått laget ett interaktivt kart over de arabiske landene i Midøsten og Nord-Afrika. Interessant lesing med tanke på de siste ukers hendelser. Kartet gir info om: innbyggertall, BNP per innbygger, arbeidsledighet og korrupsjonsindeks, samt styresett og statsleder. Utviklingen i matvareprisene er også inkludert, noe som har vært en bakenforliggende faktor i opprøret som ble startet i Tunisia og som nå truer med å spre seg til andre totalitære regimer.

Står Egypts president Hosni Mubarak for fall?

De har dog greid å plassere Egypt på kartet, noe Fox News slet med for noen år tilbake…

Reklamer
Merket med , ,

Dette skjer i uke 4

Denne uken skal Barack Obama gi den årlige the State of the Union talen samt at verdens rikinger skal møtes i Davos for evaluere verdensøkonomien. Jeg har lånt the Economist’s weekly round-up over ting som er verdt å ta en titt på i uke 4.

Monday 24th

The trial of Allen Stanford begins. Mr Stanford is accused of having run a $7 billion Ponzi scheme through his bank in Antigua.

Tuesday 25th

Barack Obama gives the State of the Union speech.

Wednesday 26th

The World Economic Forum begins in Davos, Switzerland.

Saturday 29th

Italy’s metal-workers’ union calls goes on strike.

Merket med ,

Verdien av utdanning – et dansk studium

Kom over et studium gjort av noen danske økonomer ved «Arbejderbevægelsens Erhvervsråd» i Danmark. Konklusjoene de drar kommer kansje ikke som en bombe, men synes likevel det er verdt å ta en titt på det.

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Lister opp hovedkonklusjonen for den som ikke har tid til å lese hele:

Alle uddannelser i Danmark bidrager positivt til vækst og velstand, når man ser på den effekt uddannelsen kaster af sig over et helt liv. Samfundet har med andre ord store ge- vinster af, at folk tager en uddannelse.

Uddannelsernes velstandseffekt er typisk mellem 2-8 millioner kroner over et helt liv, når man sammenligner med personer uden uddannelse men med samme baggrund. Ikke en eneste uddannelse i Danmark giver negativ værdi til samfundet.

Merværdien i forhold til samfundet kan opdeles på en effekt fra flere år i arbejde og en produktivitetsgevinst. Mens de korte uddannelser primært har en positiv samfundsef- fekt, fordi de giver flere år på arbejdsmarkedet, så ligger effekten for de lange uddannel- ser også på en større produktivitet.

Hele rapporten kan leses her.

Merket med , ,

Fattigdomsbekjempelse og økonomisk vekst – ikke samme sak ifølge the Guardian

Foto: Dado Galdieri/AP

The Guardians «Poverty Matters Blog» om at fattigdomsreduksjon ikke er økonomiskvekst. Gode poeng om diversifisering av økonomien og mangel på intensiver for industrialisering.

The focus on aid effectiveness and poverty reduction, established by the millennium development goals (MDGs) and the Paris Declaration on Aid Effectiveness and Accra Agenda for Action, perpetuates a bloated aid industry that doles out millions of dollars each year to legions of contractors and NGOs to carry out projects in dozens of poor countries. But one should ask if there isn’t more to economic development than just better aid effectiveness, country ownership, donor co-ordination, and monitoring and evaluation.

In recent decades, earlier notions of development economics have been replaced with meeting the MDGs. But poverty reduction is not development. We seem to have suffered collective amnesia about the history of development, which used to be widely understood as industrialisation – in which poor countries undergo a transformative process out of primary agriculture and extractive industries into manufacturing and services industries with higher value-added over time. Les videre

Merket med , ,
Reklamer