Boligmarkedet økte arbeidsledigheten i 2013 #NAVtall

Skjermbilde 2014 02 19 kl 21 40 19 I går publiserte NAV «Arbeidsmarknaden 2013», som del av «Arbeid og velferd». Det kommer mer fra dette materialet senere her på bloggen. Det stemmer, et dokument med omtrent alt du trenger å vite om det norske arbeidsmarkedet – alt på 11 svært lettleselige sider.

Fra sammendraget:
«Summen av talet på heilt arbeidslause og talet på arbeidssøkjarar på tiltak auka frå eit snitt på 82 500 personar i 2012 til 86 000 i 2013, eller frå 3,1 til 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Auken var størst for personar frå byggje- og anleggsyrka, noko som heng saman med at utviklinga på bustadmarknaden var svakare. I og med at svært mange av arbeidsinnvandrarane frå Aust-Europa arbeider i byggje- og anleggsyrke, har dette også resultert i at arbeidsløysa har auka mest for personar frå desse landa.»

Konjunkturene i den norske økonomien går hardt utover industrien og bygg- og anleggsyrkene. Minnes vi årene før finanskrisen ble dansker rekruttert, prisen på trevare og betong gikk i været, og antall arbeidsmarkedsformidlingsselskaper som fikk TV-tid var vel på sitt høyeste. Nedsiden er også like merkbar.

Hva med sysselsettingen? Altså andelsen av de arbeidsdyktige mellom 15-74 som faktisk er i jobb?

«I 2013 var yrkesdeltakinga for personar mellom 15 og 74 år på 71,2 prosent. Dette er 0,3 prosentpoeng lågare enn i 2012. I figur 2 ser vi at demografiske endringar dei siste åra har medverka til ein nedgang i yrkesdeltakinga, og at denne utviklinga heldt fram også i 2013. Dei demografiske endringane består av endringar i alderssamansetninga i befolkninga i yrkesaktiv alder.

Til dømes har det blitt mange fleire i aldersgruppa over 60 år dei siste åra. I og med at yrkesdeltakinga fell frå over 80 prosent blant perso- nar i 50-åra, til om lag 36 prosent blant dei mellom 60 og 74 år, har dette vore med på å dra ned den samla yrkesdeltakinga.»

Hvis noen av de andre temaene pirrer interesse, så gå til NAV-sidene nå.Skjermbilde 2014 02 19 kl 22 05 56

Anbefaler særlig «Hvem er de unge med nedsatt arbeidsevne?»
Skjermbilde 2014 02 19 kl 22 10 17

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: