Månedlige arkiver: januar 2014

Her er Danmarks 2 verste grafer. #bom

Skjermbilde 2014 01 22 kl 21 53 19
Danmark. 5,59 millioner innbyggere. EU-medlemmer med fast vekselskurs mot Euro. Brian Laudrup, Caroline Wozniacki og Niels Bohr.

Danmark har en arbeidsledighet på 7%. Renten er rekordlav, og det spekuleres i muligheten for prisnedgang i månedene som kommer.

I IMF sin årlige rapport for Danmark, publisert i januar 2013 (venter på 2014 med spenning), skriver pengefondet i introduksjonen 6 punkter.

4 av de er negative: utfordringer for landet etter at comebacket fra finanskrisen mistet futt sent i 2011. Fall i opphentingen, uendret finanspolitikk, lav rente og forsvar av valutakurs og negative sjokk fra EU og boligpriser.

2 av punktene er tilsynelatende positive: finanspolitikken strammet ikke inn på arbeidsledighetstrygd, skatt og helse og Danmark har lav gjeld (50% av BNP) og AAA-rating.

Et tilsynelatende sterkt hint om at siden pengepolitikken styres fra Frankfurt, kan Finansministeriet åpne pengesekken hvis varsellampene begynner å blinke. Vel, Europakommisjonen estimerer at den Danske økonomien vil vokse med 1,7% i 2014, og knapt endring i ledigheten. Med synkende priser vi realveksten være høyere, men få er vel enige lat det er den beste måten å koke bøkene på.

I Finansloven 2014 lagt frem av regjeringen i august 2013 tar jeg bare fra oppsummeringen:
«Finansloven for 2014 lægger op til en moderat vækst i det offentlige forbrug på ½ pct. af BNP. Det betyder, at det vil være muligt at ansætte op imod 2.000 i den offentlige sektor.»

Det stemmer, en halv prosent. Det offentlige representerer ca. 30% av den totale økonomien. Men tilbake til disse 2 grafene.

Den første er over, og det er hvor mye ulike institusjoner (Det Økonomiske Råds formandskab, OECD, IMF, Kommisjonen, danske Regjering) bommet (pdf, fra side 63) med vekstanslagene sine for den danske økonomien (fasit er den stiplete linjen). Optimistiske i 2010, og nedjusterte det i slutten av 2011.

Hva med 2012?

Skjermbilde 2014 01 22 kl 21 52 45
På starten av året gikk de høyt ut og spådde vekstrater opp mot 2%. Det tok 2 hele år før de fant ut at det lå dårlig ann.

Og nå tror man altså på 1,7% vekst, igjen.

Selvpining?

Reklamer

Tommelfingerregel fengselsplasser #befolkningsvekst

Endring fengselI økonomi korrigerer vi nesten alltid for befolkningsvekst. Produksjonsfunksjoner deles på N så fort som mulig, så vi kan regne videre med per arbeider i tankene. Det er mye vi kan planlegge for ved å se på demografi. Det er grunnen til at man har folketellinger. Vokser antall unge voksene i kommunen, hva skjer med barnehagekapasiteten? Antall pensjonister, hva med sykehjemplasser og sykehus? Antall boliger? Ungdomsskolekull, biler på veien og veiulykker?

Jeg har sagt det før, at en av de viktigste grafene du noensinne burde klø deg i hodet av, en gang i måneden, er denne:
201412221053932351401NY3026 1 piv piv 212347
For 20 år siden, i OL-året 1994 så Norges befolkning slik ut:
20141222136722351401NY3026 1 piv piv 214068

Så hvor mange fengselsplasser tror du vi trenger i året, just to keep up?

Reklamer