Månedlige arkiver: september 2013

What does the arbeidsmarked say? #Norge

Skjermbilde 2013 09 29 kl 23 21 52(Oppdatering: Matt O’Brian har en kommentar på sesongjustering. Bureau of Labor Statistics bruker bare de siste 3 september’ene for å finne ut hva en typisk september er. Ikke bra nok.)

Her har jeg tatt tall fra NAV (september), og trendlinjen har jeg satt til 12 måneder rullende gjennomsnitt. Her er hva NAV skrev i pressemeldingen:

– Arbeidsledigheten har økt noe mer de siste to månedene enn tidligere i år. Den økonomiske veksten i Norge har gått ned, og det fører til lavere etterspørsel etter arbeidskraft og stigende arbeidsledighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

I september økte ledigheten mest for bygge- og anleggsarbeidere og for medarbeidere innenfor butikk og salg, ifølge sesongjusterte tall. Det er kun de med bakgrunn fra ingeniør- og IKT-fag, akademiske yrker og lederyrker som ikke hadde en økning i ledigheten. For disse gruppene var ledigheten uendret.
Prosentvis økte ledigheten mest i Sogn og Fjordane, Finnmark og Nordland i september, mens Vest-Agder var det eneste fylket med en nedgang i ledigheten.
Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 1 300 personer fra august til september.

At det er bygg-og anlegg som slår mest ut på septembertallene er litt urovekkende. Om det er den norske økonomien eller sesongeffekter som presser mest er usikkert (satser på økonomien), så skal du holde et øye med Statsbudsjettet 2014. Det vil ikke være unaturlig å se en stor post gå til boligmarkedstiltak.

En annen ting jeg kikker på er hvordan det går med de langtidsledige. Hvor mobilt er det norske markedet? (Hvis noen kan dytte meg i retning av et godt paper på arbeidsmarkedsmobilitet i Norge, er jeg takknemlig):
Skjermbilde 2013 09 30 kl 00 00 53
Hvis du skulle lagd et fase-diagram av dette, negativ eller positiv utvikling?

Dette gir eit bilete av at det no er vanskelegare for dei som har vore arbeidslause ei tid å finna seg nytt arbeid, samstundes som det blir fleire nye arbeidslause.

Kommentaren er fra NAVs ‘Arbeidsmarkedet nå’ (pdf) og de kunne gjerne utbrodert litt mer.

Reklamer
Reklamer