Monthly Archives: august 2013

Norske matvarepriser (Ja, jeg måtte lage noen grafer)

Prisen på matvarer var med på å dra opp inflasjonstallene som ble rapportert i juli.Binary 132192 27366
Verdt å merke seg:

Prisene på matvarer økte 2,6 prosent og bidro mest til oppgangen i KPI. Økningen i matvareprisene kan delvis ha sammenheng med prisjusteringer som ble foretatt 1. juli på bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2013. Dette gir økte målpriser for en del jordbruksprodukter som melk, kjøtt fra sau/lam, poteter, korn samt frukt og grønnsaker. I KPI ble det målt høyere priser innen alle undergruppene for matvarer, bortsett fra frisk frukt og friske grønnsaker.

og

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 2,1 prosent i juni til 3,0 prosent i juli 2013. Hovedårsaken til endringen var utviklingen i prisene på kraft og matvarer. Elektrisitet inkludert nettleie hadde et prisfall på nesten 12 prosent fra juni til juli i fjor, mens prisnedgangen i samme periode i år var tilnærmet null. Matvareprisene steg 2,6 prosent fra juni til juli i år, mens de steg i underkant av 1 prosent i samme tidsrom i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,8 prosent i juli, opp 0,4 prosentpoeng fra juni.

Da har vi kommet til dette: DNB skriver i sin siste rapport at veksten i den norske økonomien ser tungrådd ut (jeg har en overdreven lyst til å snike inn ordet ‘sluggish’, men den gang ei), samtidig som inflasjonen gir oss noen sjokk. Høyere inflasjon drar i retning renteøkning, lavere vekst drar i retning rentekutt – isolert satt på spissen.

Så, hva burde man være mest bekymret over i sentralbanken (og andre steder)? Det er en lengere diskusjon, men jeg begynner på matvarer som var kilden til presset oppover i den generell prisstigningen i SSBs siste KPI-rapport.

La oss begynne med månedsveksten:
Mat mnd
Trendlinjen (svart) er 4 mnd rullende gjennomsnitt.

Hva med 12 mnd vekst:
Mat ar
Vi har hatt tilsvarende årlig vekst i matvarepriser etter finanskrisen, i begynnelsen av 2012. Så falt de igjen. Vil de gjøre det denne gangen også?

Hva med akumulert prisstigning?
Mat100
Det er oppgangen fra -2% årlig prisvekst, til +2% årlig prisvekst på drøye 4 mnd som bidrar til hoppet i slutten av tidsserien over.

Så, hvor bekymret er du?

Me, not so much når det kommer til matvarer.
Matkategori

Og bare for ordens skylt: Hvor mener Norges Bank inflasjonen skal ligge fremover (DNB utsetter renteheving helt til 2015 btw)
Skjermbilde 2013 08 22 kl 00 18 25Skjermbilde 2013 08 22 kl 00 19 18