Månedlige arkiver: august 2013

Norske matvarepriser (Ja, jeg måtte lage noen grafer)

Prisen på matvarer var med på å dra opp inflasjonstallene som ble rapportert i juli.Binary 132192 27366
Verdt å merke seg:

Prisene på matvarer økte 2,6 prosent og bidro mest til oppgangen i KPI. Økningen i matvareprisene kan delvis ha sammenheng med prisjusteringer som ble foretatt 1. juli på bakgrunn av jordbruksoppgjøret 2013. Dette gir økte målpriser for en del jordbruksprodukter som melk, kjøtt fra sau/lam, poteter, korn samt frukt og grønnsaker. I KPI ble det målt høyere priser innen alle undergruppene for matvarer, bortsett fra frisk frukt og friske grønnsaker.

og

Tolvmånedersveksten i KPI steg fra 2,1 prosent i juni til 3,0 prosent i juli 2013. Hovedårsaken til endringen var utviklingen i prisene på kraft og matvarer. Elektrisitet inkludert nettleie hadde et prisfall på nesten 12 prosent fra juni til juli i fjor, mens prisnedgangen i samme periode i år var tilnærmet null. Matvareprisene steg 2,6 prosent fra juni til juli i år, mens de steg i underkant av 1 prosent i samme tidsrom i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,8 prosent i juli, opp 0,4 prosentpoeng fra juni.

Da har vi kommet til dette: DNB skriver i sin siste rapport at veksten i den norske økonomien ser tungrådd ut (jeg har en overdreven lyst til å snike inn ordet ‘sluggish’, men den gang ei), samtidig som inflasjonen gir oss noen sjokk. Høyere inflasjon drar i retning renteøkning, lavere vekst drar i retning rentekutt – isolert satt på spissen.

Så, hva burde man være mest bekymret over i sentralbanken (og andre steder)? Det er en lengere diskusjon, men jeg begynner på matvarer som var kilden til presset oppover i den generell prisstigningen i SSBs siste KPI-rapport.

La oss begynne med månedsveksten:
Mat mnd
Trendlinjen (svart) er 4 mnd rullende gjennomsnitt.

Hva med 12 mnd vekst:
Mat ar
Vi har hatt tilsvarende årlig vekst i matvarepriser etter finanskrisen, i begynnelsen av 2012. Så falt de igjen. Vil de gjøre det denne gangen også?

Hva med akumulert prisstigning?
Mat100
Det er oppgangen fra -2% årlig prisvekst, til +2% årlig prisvekst på drøye 4 mnd som bidrar til hoppet i slutten av tidsserien over.

Så, hvor bekymret er du?

Me, not so much når det kommer til matvarer.
Matkategori

Og bare for ordens skylt: Hvor mener Norges Bank inflasjonen skal ligge fremover (DNB utsetter renteheving helt til 2015 btw)
Skjermbilde 2013 08 22 kl 00 18 25Skjermbilde 2013 08 22 kl 00 19 18

Reklamer
Reklamer