Grafen som fikk krona til å miste noen kilo i dag.

Valuta
Fra venstre til høyre: Dollar, Euro og Pund mot den norske kronen. Noe skjedde ca. kl. 10.00 den 14. mars.

Ett rentemøte.

Ikke overraskende lot sentralbanksjef Øystein Olsen styringsrenten ligge på 1,5%. Mer overraskende var hva han presenterte i den første Pengepolitisk Rapport for 2013.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes lav lenger enn tidligere antatt. Første renteøkning anslås nå å komme våren 2014, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Ut fra en samlet vurdering mente hovedstyret at det nå vil være riktig å sette renten slik at det tar noe lengre tid enn tidligere å få inflasjonen tilbake til målet på 2,5 prosent.

Her er grafen som viser dette:
Skjermbilde 2013 03 14 kl 22 14 17
I den forrige Pengepolitiske Rapport anslo Norges Bank en rentebane vist av den røde linjen. I dag kom et nytt anslag – den blå.

Reaksjonene på dette lot som vanlig ikke vente på seg.

– Rentebanen viste at det er en litt større sannsynlighet for at Norges Bank vil kutte renten i løpet av det neste året enn at de vil sette den opp. Vi tolket dette som et sterkt varsel til regjeringen om at de må gjøre sin del for å stabilisere norsk økonomi, når Norges Bank er bundet på hendene og føttene av et inflasjonsmål som det synes vanskeligere og vanskeligere å nå, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.

Nedgangen i rentebanen er større enn det jeg hadde forventet. Denne nedjusteringen av rentebanen innebærer at tre rentehevinger blir kansellert, sier sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets til E24.

– Jeg er ganske overrasket, faktisk.
Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets har akkurat fordøyet pengepolitisk rapport fra Norges Bank, som kom sammen med rentebeslutningen om å holde renten uendret torsdag morgen.
– Ingen renteendring var akkurat som ventet, men det som overrasket mer var hvor mye de tok rentebanen ned. Vi hadde antydet et kutt på 0,3 prosentpoeng, mens den på det meste kuttes med 0,7 prosentpoeng.

La oss begynne med hva Øystein Dørum sikter til, nemlig hvorfor den blå linjen ligger så lavt i terrenget som den gjør nå.

Dette kom nemlig som en oppklarende overraskelse – Norge går ikke for fulle mugger:
Skjermbilde 2013 03 14 kl 22 17 07
Det ser kanskje ikke så mye ut, mellomrommet mellom den røde og den blå streken, men det er nok til å bekrefte mistanken om at det store nok problemer i den norske økonomien.

Dette skriver Norges Bank, tilhørende grafen over (side 12 i Pengepolitisk Rapport 1/13):

Veksten i norsk økonomi har avtatt, og ser ut til å være noe mer moderat enn anslått i forrige rapport. Mange norske foretak påvirkes av den svake utviklingen hos våre største handelspartnere og et høyt norsk kostnads­ nivå. Samtidig bidrar den høye oljeprisen og fortsatt god vekst i både norske og globale oljeinvesteringer til at aktiviteten i næringer som leverer varer og tjenester til oljevirksomheten er god. Samlet har utviklingen i både eksporten fra Fastlands­Norge og foretaksinvesteringene vært nokså moderat. Veksten i det private forbruket er fortsatt dempet, mens boliginvesteringene har steget mye. Husholdningenes sparing øker videre. Samtidig holder veksten i boligprisene seg høy, og norske husholdningers gjeld vokser fortsatt litt raskere enn inntektene. Gjelden som andel av den disponible inntekten øker dermed videre fra et allerede høyt nivå.

Rapporten skilderer argumenter både for å sette opp renten og for å sette ned renten. Til dette er Norges Bank flinke – ikke alt taler for å sette renten opp (eller ned). Men hvorfor senket de banen fra forrige rapport?
Skjermbilde 2013 03 14 kl 22 16 07Kapasitetsutnyttelse er det nedjusterte anslaget for produksjonsgapet, men dette gapet vil lukkes innen 3. kv 2014. Det er priser og kostnader som dominerer trykket nedover på renten (side 21).

Inflasjonen er lav, og den har vært noe lavere enn anslått i Pengepolitisk rapport 3/12. Kostnadsveksten i bedriftene som produserer og leverer konsumvarer og tjenester har trolig vært lavere enn vi tidligere har antatt. Høy arbeidsinnvandring og lav lønnsvekst ute vil kunne dempe lønnsveksten her hjemme. Disse forholdene tilsier at det tar lengre tid før prisveksten tar seg opp enn lagt til grunn i forrige rapport. Den lave inflasjonen trekker renteprognosen ned, se røde søyler.

Rentebeslutingen og den siste Pengepolitisk Rapport viser at Norge balanserer mellom elendig vekst ute og lav importert inflasjon, og en norsk økonomi som ikke finner det neste giret. Og vet du hva, vi balanserer med begge føttene i bakken og blikket festet på uendret rente.

Nobody move.

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: