Her er brevet som Finanstilsynet sendte Finansdepartementet om levealder og pensjon #Delingstallet

Stor ståhei i dag, se her, her, eller her. Karin Andersen i SV trekker parallellene vel langt:

Kvinners inntog i arbeidslivet er en av de viktigste grunnene til den norske velstanden. Å øke pensjonspremien for kvinner vil derfor både skade norsk økonomi, og være et stort tilbakeslag for likestillingen.

Finanstilsynet påpeker at hvis kvinner skal få utbetalt like mye som menn i pensjon, burde det justeres for de ekstra årene kvinner lever statistisk sett. Overskriften kunne like gjerne vært at kvinner straffes i dagens ordning fordi den samme summen skal spres over flere år enn menn. Dette er ikke en ny problemstilling.

Ingen forsøker å tilbakekjempe kvinners inntog i arbeidslivet, til det er Finanstilsynet altfor nerdete.

Det er stort sett den samme saken som har blitt resirkulert i dagens nettaviser – alle starter med «I et brev til Finansdepartementet skriver Finanstilsynet «.

Gratulerer til den som har Finansdepartementets høringsside i favoritter, for her ligger godsakene. Det er tunglest materie, men du kan her følge hele høringsrunden til NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og høringsnotatet til Finanstilsynet, samt bemerkninger fra Arbeidsdepartementet, SSB, NHO, UNIO, Akademikerne osv.
Skjermbilde 2013 01 14 kl 22 59 04Skjermbilde 2013 01 14 kl 23 01 22
og
Skjermbilde 2013 01 14 kl 23 02 38

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: