Marshmallow-eksperimentet. #Elskerdenne

Spicy Vanilla Marshmallows JPG

Eksperimentet er som følger: Unger får valget mellom å spise en marshmallow nå, eller å vente 15 minutter. Gjør de det får de en ekstra marshmallow.

Eksperimentet er egentlig fra 1972, men fordi barn verdsetter den ekstra marshmallowen, og de 15 minuttene det koster å skaffe seg den, basert på tidligere erfaringer gjøres eksperimentet med jevne mellomrom rundt omkring i forskingsmiljøer.

Back in 1972 Stanford psychologist Walter Mischel conducted experiments in which he claimed to show a correlation between patience and later success in life – in the experiment kids who could wait for 15 minutes before getting two marshmallows, instead of eating one immediately, were likely to be more successful and self-controlled later in life. Michel attributed patience and self-control to some of the kids’ innate capacities.

I 1972 var hypotesen at barna som verdsatte ventetiden høyt, og ventet for marshmallow #2, skulle bli mer suksessfulle senere i livet. Eksperimentet i nyere tid fokuserer heller på miljø.

We tested children (M = 4;6, N = 28) using a classic paradigm—the marshmallow task (Mischel, 1974)—in an environment demonstrated to be either unreliable or reliable. Children in the reliable condition waited significantly longer than those in the unreliable condition (p < 0.0005), suggesting that children’s wait-times reflected reasoned beliefs about whether waiting would ultimately pay off. Thus, wait-times on sustained delay-of-gratification tasks (e.g., the marshmallow task) may not only reflect differences in self-control abilities, but also beliefs about the stability of the world.

Les mer om det oppdaterte eksperimentet her.

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: