Statsbudsjettet for 2013 kommer om 29 dager. #696timer

Virke understreker også betydningen av å ha en offensiv politikk mht langsiktige utfordringer som følge av en aldrende befolkning og behov for å satse mer på infrastruktur, kunnskap og innovasjon. En slik satsing vil være i tråd med intensjonene bak innføringen av handlingsregelen. Virke er bekymret for at produktivitetsveksten i Norge ser ut til å stagnere, og mener derfor at det er presserende å tilrettelegge for omstilling og økt produktivitetsvekst framover gjennom å satse mer på infrastruktur og innovasjon. Virke mener at disse utfordringene ikke er møtt gjennom langsiktige tiltak i de seneste statsbudsjett.

Det var Virke.

Den økonomiske politikken bør derfor legge til grunn at det er behov for nøktern offentlig pengebruk, for å sikre fortsatt høy sysselsetting i eksportrettede virksomheter i Norge.

Det var Tekna.

For å møte de ovenfor nevnte samfunnsutfordringer må det formes en helhetlig og langsiktig politikk som legger til rette for at byggenæringen har tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse til å levere kostnadseffektive, bærekraftige og teknologisk gode løsninger.

Det var Byggenæringens Landsforening (BNL).

NRF ber om at det innføres ordninger som ivaretar revmatikernes ekstrautgifter grunnet sykdom Dette kan for eksempel gjøres ved å utvide grunn- og hjelpestønadsordningen. En annen ordning som kan utvides er egenandelstak 2.

NRF er Norsk Revmatikerforbund.

Som du skjønner er statsbudsjettet altomfangende. Med en størrelse på 1203 milliarder kroner representerer det 44,2 prosent av brutto nasjonalprodukt i 2011. Det var en 1,4% vekst fra 2010.

Her er hva Statistisk sentralbyrå tror om 2013:
Offkonsum2013ssb

Moderat ekspansiv finanspolitikk

Veksten i offentlig etterspørsel ser ut til å være relativt beskjeden i år. Høy vekst i stønadene bidrar imidlertid til at finanspolitikken likevel vil være om lag konjunkturnøytral. I årene som kommer har vi lagt til grunn en litt høyere vekst i offentlig etterspørsel og fortsatt høy vekst i stønadene. Dermed kan finanspolitikken karakteriseres som moderat ekspansiv. Selv med et antatt fall i oljeprisen framover, er statens oljeinntekter betydelige. Statens pensjonsfond utland øker derfor, og finanspolitikken vi har forutsatt, vil innebære at oljepengebruken vil kunne komme ned mot 2,5 prosent av fondsverdien i 2015.

Her ligger alle tallene du trenger for Norge.

Hva tror bankene om statsbudsjettet?
Nordea2013
Vel, Nordea gav ut sin Økonomisk oversikt i begynnelsen av september, rundt en mnd. før statsbudsjettet 2013 legges frem. Søker du i rapporten til Nordea finner den ingen treff på ‘statsbudsjett’. Ingen. Nordeas tiltro til at finansdepartementet leverer null overraskelser er, vel, en overraskelse.

Handelsbanken i halvårlige Konkunkturrapport:
Handelsb2013
Igjen, lite om statsbudsjettet og en usagt forståelse om at finansdepartementet bare burde holde følge med resten av gjengen. Ingen grunn til å gå i brudd, men spare på kreftene hvis ulykken skulle være ute.

DNB, Økonomiske utsikter (august 2012). Det står faktisk ‘finanspolitikken’ i innholdsfortegnelsen (side 58):

Med utsikter til lavere renter lenge internasjonalt, må den samlede økonomiske politikken i Norge innrettes ut fra at også norske renter kan forbli lave fremover. Det innebærer en innstramming i finanspolitikken. Handlingsregelen er dessuten en viktig krittstrek for å unngå å bruke for mye oljepenger sett ut fra et langsiktig forvaltningsperspektiv. Å bruke mindre enn handlingsregelen tilsier og dermed spare mer, har ikke de samme negative virkningene som å bruke for mye.

DNB2013
Så hva angår finanspolitikken og Statsbudsjettet 2013 er det handlingsregelen som blir midtpunktet, samferdsel og helse deretter. Finansminister Johnsen tar ingen store sjanser, i år heller (derfor statsbudsjettet er inkognito i bankenes rapporter), og det er mindre spennende å være makroøkonom. Politisk økonom derimot – spennende tider.

Og for deg som lurer; forskjellen mellom 2,0% vekst og 2,6% er ca. 7,2 milliarder kroner.

Hellas hadde gitt en gresk gud i pant for 7,2 milliarder.

Hva tror du?

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: