Riksbanken holder stand på 1,5%. Men det murrer.

Screen shot 2012 07 04 at 19 25 33

Efter en ljus inledning på året skuggas svensk ekonomi av orosmolnen i Europa. Trots oron fortsätter den svenska ekonomin att växa, om än svagt. Samtidigt är inflationen låg. För att understödja konjunkturen och få en inflation i linje med målet på 2 procent behöver räntan vara fortsatt låg. Riksbankens direktion har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 1,50 procent och revidera ner reporäntebanan något.

Riksbanken i Sverige nevner ikke arbeidsledigheten i denne introduserende paragrafen etter retetmøtet forrige uke, men på et tidspunkt nevnes faktisk at arbetslösheten stiger något. (I følge Riksbankens egne analyser taes det ikke et skikkelig innhugg i arbeidsløsheten i Sverige før 2014.)

Dette er noe av grunnen til at det murrer i Riksbanken. Innlemmet i rentebegrunnelsen er nemlig dissens fra noen av sentralstyrets medlemmer.

Vice riksbankscheferna Karolina Ekholm och Lars E. O. Svensson reserverade sig mot beslutet om oförändrad reporänta och mot räntebanan i den penningpolitiska rapporten. De förordade båda en sänkning av reporäntan till 1,0 procent och en lägre räntebana än den i den penningpolitiska rapporten.

Fordi:

Karolina Ekholm förordade en bana som fortsätter att ligga på 1 procent till och med tredje kvartalet 2013 och sedan stiger till 2,6 procent vid slutet av prognosperioden. Detta motiveras av hennes bedömning att en räntebana som under prognosperioden ger en högre prognos för KPIF-inflationen och en lägre prognos för arbetslösheten utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Lars E. O. Svensson förordade en bana som ligger på 0,75 procent från och med fjärde kvartalet 2012 till och med fjärde kvartalet 2013 och sedan stiger till 2 procent vid slutet av prognosperioden. Detta motiveras av hans bedömning att rapportens prognoser för utländska styrräntor längre fram och euroområdets tillväxt är för höga och att hans räntebana ger en prognos för KPIF-prognosen som är närmare inflationsmålet och en prognos för arbetslösheten som är närmare en långsiktigt hållbar nivå och därför utgör en bättre avvägd penningpolitik.

Det er ingen som sier pengepolitikk er en eksakt vitenskap. Det skal bare se slik ut.

Vel, i Sverige har de sitt å slite med.

Screen shot 2012 07 04 at 19 35 24

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: