Lønnsveksten i frontfagene ble 2,15%. Hva gikk galt? Med lokale tillegg ble det 4,1%.

La oss ta det på nytt: Frontfagene er bedrifter i konkurranseutsatt sektor, og disse bedriftene forhandler først i lønnsoppgjør. I år møttes Norsk Industri og Fellesforbundet til forhandlinger i april. Over en hel måned før barnehager og søppeltømmere og vektere gikk ut i streik.

Det vil kanskje overraske deg at partene forhandlet seg frem til et lønnsoppgjør på ca. 2,15%. Det er anslaget etter at timestillegg og andre betingelser er tatt med.

Historien stopper ikke på 2,15%, nettopp fordi dette er et sentralt oppgjør. Lokale tillegg tilsvarer ca. 1,9%, som hever totalen til ca. 4,1%. Nå nærmer vi oss kjent territorium. Dette er ikke moderat i det hele tatt.

Norsk Industri har ca. 2300 medlemsbedrifter, med ca. 125 000 medlemmer.

La oss gå tilbake til februar, og NHO-direktør John G. Bernander:

– Norske bedrifters konkurranseevne ble svekket også i 2011. Årets lønnsoppgjør må bli svært moderat for at ikke konkurranseevnen skal bli ytterligere svekket i 2012

Og Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen til NTB:

[Overfor NTB] antyder Stein Lier-Hansen tillegg på maksimalt 50 øre timen. Eventuelle lønnstillegg ut over dette må tas ut lokalt og tilpasses lønnsevnen i hver enkelt bedrift, mener han.

Maksimalt 50 øre? Det faktiske grunntillegget ble 125 øre. Lier-Hansen bommet med 150%. Selv om det forventes et latterlig lavt tilbud før lønnsforhandlingene, var dette latterlig i ettertid. Hva skjedde?

Det første spørsmålet er: Hvem hadde forhandlingsmakt i dette lønnsoppgjøret?
Industri
Den norske økonomien går bra, men for bedriftene i industri og bergverk sier ca. 6% at arbeidskraft er en begrensende faktor i produksjonen. Dette er ikke unormalt høyt, og sier litt om presset i arbeidsmarkedet for bedrifter som sier de opererer på det internasjonale arbeidsmarkedet.

Men hvorfor noen går ut å påstår et moderat oppgjør, selv et nulloppgjør er utrolig, selv som skremselspropaganda.

La oss se på hva som bestemmer reallønnen, nemlig inflasjonen:

Screen shot 2012 06 12 at 19 45 41
Hva med inflasjonsutsiktene?
Screen shot 2012 06 12 at 19 48 04
Forventningene har gått fra over inflasjonsmålet, til under inflasjonsmålet. Og fra mai 2011 til mai 2012 steg KPI med 0,5%, mens KPI-JAE (justert for avgifter og energipriser) steg 1,4% i samme periode.

Jens Stoltenberg i februar:

– Det er viktigere enn på lenge at det er bedriftene som konkurrerer med utlandet og den lønnsveksten de tåler som bestemmer rammene for lønnsveksten i resten av økonomien, sa statsminister Jens Stoltenberg da han kommenterte innholdet i årets første møte i regjeringens kontaktutvalg tirsdag.

Vel, regnestykket Stoltenberg fikk for frontfagene ble tilslutt:Screen shot 2012 06 12 at 20 05 11

Når den delen av økonomien som skal danne rammene for lønnsoppgjøret kommer frem til 4,1%, da er det ingen overraskelser at ansatte går til streik hvis tilbudet fra staten er 3,5%.

Hvorfor folk er overrasket over at det ble som det ble, er en overraskelse for meg.

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: