Tallrall – Antall sysselsatte i offentlig sektor

Innkjoring forbudtSamfunnsøkonom Marit Linnea Gjelsviks ryggmargrefleks har slått inn.

De rette tall – Aftenposten:

I den amerikanske TV-serien ”The Wire ” gratulerer en kongressmann politimesteren i Baltimore, Cedric Daniels, med håndteringen av en seriedrapssak. Samtidig minner kongressmannen den nylig utnevnte politimesteren om at de trenger å se en 10 prosent nedgang i krimstatistikken. Til dette repliserer Daniels ”The stats are clean and will stay clean.”

I debattinnlegget – Grådige offentlige ansatte offentlig ansatte” i Aftenpostens nettavis 5. juni argumenterer Erik Lundegaard, statsviter og varamann for Høyre i Finanskomiteen i Oslo Bystyre, for at grådighetskulturen blant offentlig ansatte truer den norske samfunnsmodellen. Argumentasjonen hviler på følgende påstand: ”I dag er nesten halvparten av alle arbeidstakere i Norge ansatt i offentlig sektor, og andelen er stigende.” Dette er feil. Nasjonalregnskapet viser at andelen offentlig sysselsatte har utgjort om lag 30 prosent av sysselsatte personer i Fastlands-Norge siden 1990. Dersom man måler antall timeverk, slik at man tar hensyn til at det er mange deltidsansatte i offentlig sektor, utgjør andelen siden 1990 i området 27-28 prosent. (Dette kan enkelt sjekkes ved å klikke seg inn på http://statbank.ssb.no/statistikkbanken/, og videre til tabell 09174)

Det er helt greit å mene at offentlig lønnsvekst bør stagges; det er et spørsmål om politikk. Men statistikken man bruker for sin sak, bør reflektere virkeligheten. Kvalitetssikrer ikke Aftenpostens debattredaktør hovedutsagnene i debattinnleggene? Jeg føler for å gjøre det nå, og foreslår at sitatet byttes ut med ”I dag er om lag 30 prosent av alle arbeidstakere i Norge ansatt i offentlig sektor, og andelen har ligget rundt dette siden 1990.”

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: