Regionalt nettverk gir ikke Norges Bank så mye hodebry. Bare litt.

Screen shot 2012 06 06 at 22 05 08
I dag kom resultatene av den siste ringerunden til Norges Banks regionale nettverk. Ringerunder til landets næringslivesledere, med spørsmål om økonomien.

Umiddelbart var reaksjonen at utviklingen er positiv – det er fortsatt svak vekst i Norge.

Dt var nok til at noen mente det legger press på renten oppover. Det er nok riktig, men ikke i samme styrke som noen mener. Det er store forskjeller mellom regioner og industrier:

Veksten i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien var fortsatt svak, men noe høyere enn i forrige runde. Industrinæringene og bygg og anlegg ventet tiltakende vekst fremover, mens tjenesteyting mot næringslivet ventet noe lavere vekst det neste halve året.

Andelen bedrifter som melder om kapasitetsproblemer har økt. Kontaktene har oppjustert sine investeringsplaner noe fra januar, og planlegger moderat vekst i investeringene de neste 12 månedene. Tilgangen på arbeidskraft synes å ha blitt litt vanskeligere, særlig innenfor bygg og anlegg. Veksten i sysselsettingen holder seg likevel oppe, og har vært litt sterkere enn kontaktene så for seg i januar. Det ventes om lag uendret vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2012 på 4 prosent, litt høyere enn i forrige runde. Anslagene var lavest i industrien og varehandelen og høyest i bygg og anlegg, tjenesteyting og offentlig sektor.

Ser vi på arbeidskraft:
Screen shot 2012 06 06 at 22 05 20
Innlandet, nord og sørvest sier alle at tilgangen til arbeidskraft begrenser ikke produksjonen like mye enn i januar. Samtidig så var veksten i sysselsettingen litt sterkere enn kontaktene så for seg i januar

Det vi ser i arbeidsmarkedet er nivåeffekter, ikke så store sjokk:
Screen shot 2012 06 06 at 22 05 44
Faktisk så var tilbakegangen i 2002 et større sjokk enn både finanskrisen og eurokrisen.
Screen shot 2012 06 06 at 22 06 23Kontaktene i regionalt nettverk venter også en lønnsvekst på 4%. Regjeringen har nedjustert lønnsveksten i 2012 i revidert nasjonalbudsjett, til 3,75%. Hvorfor har jeg fortsatt spørsmål.

Merk at i 2004, 2005, 2006 og 2007 ligger Teknisk beregningsutvalg under revidert nasjonalbudsjett, mens i 2008, 2009, 2010 og 2011 ligger de over.

Er det en god ting?

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: