Den spanske flue #bankkrise

Okonomistr
Det greske demokratiet får en ny sjanse den 17. juni. Andre valgrunde. Men det er ikke Hellas som stjeler avisoverskriftene lengere. Det viser seg at får man lupen svevende over seg, holdt av markedets usynlige hånd, så faller optimismen fort.

For som så mange har sagt før – Spania er ‘too big to save’.

La oss gå tilbake til 2000. Den gangen hadde Tyskland et klart overtak i EU. Som den største økonomien, som de mest produktive, og som de mest eksporterende. Det kan bare ha ett utfall.

Betbal

De fleste skylder penger, og kreditoren er som oftest Tyskland.

Fra 2003 havnet Spania i kravtig negativt territorium. Opptil 10% av BNP i året i negativ forstand. Frykten for at disse pengene ikke skal tilbakebetales, setter bankene under stress basert på frykt. Peter Spiegel, Financial Times sin mann i Brussel, forklarer bedre enn meg:
Screen shot 2012 06 05 at 12 41 36
Neste mandag kommer IMF sin rapport om banksystemet i Spania.

Hvordan ser frykt ut?
Screen shot 2012 06 05 at 12 48 00

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: