Overrasket over norsk vekst? Nei, hvorfor det?

Fig 2012 05 22 01
I går kunne Statistisk sentralbyrå melde om en kvartalsvekst på 1,1 prosent i Norge i første kvartal av 2012. Hvor kom veksten fra?

Vareproduksjon utenom industrien økte med 4,8 prosent og stod for nærmere halvparten av veksten i BNP Fastlands-Norge. Utviklingen i bygge- og anleggsvirksomhet ga det sterkeste vekstbidraget, hvor aktiviteten tiltok i 4. kvartal 2011 og fortsatte inn i 2012 med en sesongjustert vekst på 3,6 prosent i 1. kvartal 2012.

Vareproduksjon og bygge-og anleggsvirksomhet er sektorer som Norges Bank Regionalt nettverk dekker. Fra den siste rentebeslutningen (10. mai) til Norges Bank:

Kontaktene i vårt regionale nettverk melder om en noe høyere aktivitetsvekst enn ventet. Det er god vekst i både sysselsettingen og arbeidstilbudet. Arbeidsledigheten holder seg lav og nokså stabil. De avtalte tilleggene i lønnsforhandlingene så langt er i tråd med anslagene fra mars. Husholdningene gir uttrykk for noe sterkere optimisme om fremtidsutsiktene. Det private forbruket er noe høyere enn lagt til grunn, og veksten i boligprisene har tiltatt.

I Pengepolitisk rapport 1/12 ble det anslått at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå det nærmeste året. Det er tegn til at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn ventet i mars, men uroen i finansmarkedene har igjen tatt seg opp.

Det vil være en stund til vi ser en så langvarig og høy vekst i Norge som vi hadde fra 2003 og til slutten av 2007.
Screen shot 2012 05 23 at 22 39 05 Når det er sagt, veksten i Norge begynner å virkelig å presse renten opp, uavhengig av de andre faktorene.

Men dette var vel ingen overraskelse?

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: