Når blir prisen Hellas betaler for å bli i eurosonen for stor?

Pest eller kolera 2
(Oppdatert: Link til WSJ sin spørrerunde av konsekvensene av Grexit, nederst.)

Tilfellet Hellas er kanskje det klareste eksempelet på pest eller kolera på en stund.

Pesten er prisen Hellas betaler (og har betalt) for å forbli i eurosamarbeidet. La oss se på symptomene. Landet er inne i sitt femte år i økonomisk tilbakegang. Arbeidsledigheten er 21,7 prosent. Det oversettes til 1,1 millioner arbeidsledige, 46 prosent flere enn 12 måneder siden. For de mellom 15 og 24 år er ledigheten 54 prosent, som kan forklare den store oppslutningen til Left Coalition. Ledigheten er størst i de store byene, og dermed er Athen en by på randen.

Pesten er budsjettkuttene som del av avtalen med EU, den europeiske sentralbanken og det internasjonale pengefondet. De skal betale gjeldsavdragene til Hellas i bytte for kutt i mistelønnen, 15 000 færre offentlig ansatte, kutt i pensjoner og kutt i helsevesenet.

Faktum er at da pensjonsalderen foreslås å heves fra 53 til 67, er det ikke bare politikerne som har skylden for pesten, teknokratne har også byller på hendene.

Pesten er også i ferd med å ta over demokratiet. Den sittende statsministeren er ikke folkevalgt, og valget som skulle avklare dette endte i fullt kaos. Perifere partier fikk uvanlig høy oppslutning, og ingen av partiene presterte å danne regjering. Opposisjonspartiene klarer ikke å bestemme seg hvorvidt de mener at gjeldsavtalen med EU er for streng og at de ønsker at Hellas skal forlate euroen. Det siste punktet er ikke klart, og usikkerheten tar grekerne med seg inn i andre valgrunde.

Hva er så kolera? Drakmer er kolera. Innførsel av den gamle myntenheten betyr at Hellas gir opp eurosamarbeidet, og må over natten sende ut drakmer til alle landets banker. Det var tidligere statsminister George Papandreou, mannen som er langt fra plettfri i denne tragedien, som har estimert at det vil koste mellom 500 milliarder og 1 billion euro hvis Hellas forlater eurosamarbeidet. Det er opptil tre ganger størrelsen på nasjonalproduktet til Hellas. Hvorfor vil det bli så kostbart?

Det største tapet vil være på gresk gjeld som ikke vil bli tilbakebetalt i euro. Det vil gå værst utover Tyskland og Frankrike. Redningsfondet vil tape penger, og den europeiske sentralbanken vil også tape store penger. Men dette er ikke kolera for landene involvert. Hvorfor er det kolera for Hellas?

For grekere vil innføringen av drakmer innebære enrom risiko. Hvor mye vil euro veksles for? Hvor mye vil et brød koste? Hvor mye vil importen av olje, bensin, mat og medisiner koste?

Hvis dette skjer uventet og kaotisk trekker alle ut sparepengene sine (som er i euro) ut av bankene. Bankene er ikke i stand til å betale sine lån og går konkurs. Hvis verdien på drakmer faller vil prisene øke, hvis ikke vil man få mindre betalt for samme vare. Hvem vil det?

Matmangel, politisk kaos, bensinmangel, politisk kaos, medisinmangel, politisk kaos. Politisk kaos, mindre turisme (som er nesten 20% av BNP).

Dette er den moderne versjonen av pest eller kolera for grekere. Og husk: Pesten er allerede sluppet fri. Tenk fort.

23/5: Her er Wall Street Journal sin spørrerunde til analytikerne. Danske Bank sier bl.a.:

“We are in for a long period of uncertainty but we believe that ultimately a deal will be struck between the EU/IMF and Greece that keeps Greece in the euro and austerity will continue. The alternative is too severe for both the EU and Greece.”

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: