Definisjonen av en politisk investor #Oljefondet

Denne sier vel det meste, fra Meld. St. 17Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011 (meg):

Ser en på effekten av utelukkelsene på aksjeporteføljens risiko- og avkastningsegenskaper, viser Norges Banks analyse at porteføljen uten utelukkelser ville gitt en årlig avkastning i perioden 2005-2011 på 1,41 pst. med en risiko (volatilitet) på 17 pst. Porteføljen med utelukkelser gir en årlig avkastning på 1,31 pst. med en risiko på 17 pst. I perioden 2005-2011 har faktisk avkastning dermed vært noe lavere og faktisk risiko om lag uendret som følge av utelukkelsene.

En robot ville rimelig sikkert ikke gjort dette.

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: