Unge uføre i 2012 – Hva er historien?

På torsdag offentliggjorde Nav nye tall for uføre i Norge. Oppslagene var nådeløse. Men la oss først få litt klarhet i hva ufør faktisk betyr. Dette fra Nav: 
  • Hovedregelen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble ufør. 
  • Du må være mellom 18 og 67 år. 
  • Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen. (Lyte betyr i denne sammenheng medfødte tilstander). 
  • Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen din.
  • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent
Disse punktene favner bredt, og en del av hva dette inkluderer kan leses i lovverket (enjoy paragrafekslere).
Nå som vi har fått det ut av verden kan vi fokusere på tallene. Grafen over er antall nye mottakere av uføretrygd (selv om tittelen sier unge. Jeg ombestemte meg og glemte å endre tittelen) etter alder i årets første kvartal (noen aldersgrupper er fjernet. Disse hadde tilnærmet flat utvikling og forkludret grafen). Dette for å få likt sammenlikningsgrunnlag med de ferskeste observasjonene fra 2012. Aldersgruppen som ser ut til å ha den bratteste utviklingen er 45-49 og 50-54.
Det er mye urovekkende i denne grafen, men noe har skjedd i 2012. Det er mest dramatisk på nivåform, under har jeg plottet endringen år ti år i prosent.

I statistikknotatet som fulgte de nye tallene finner du denne grafen:

Som andel av befolkningen er ikke utviklingen eksplosiv, men det tallet er ikke viktig. Det er det absolutte tallet som er viktig, og rekordhøyt. Så hvorfor havner unge under 30 på uføretrygd.

Diagnosestatistikken for 2010 viser at de unge uføre er personer med en alvorlig sykdom. De mest forekomne diagnosene er nevroser og personlighetsforstyrrelser, psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser og kromosomavvik (bl.a. Downs syndrom), psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser, og sykdommer i nervesystemet (som epilepsi og cerebral parese)

(Husk at befolkningsveksten ligger i bakgrunnen og påvirker tallene. Befolkningsveksten har ikke endret seg mye de siste 10 årene, og antas dermed tilnærmet konstant. Derfor er det ikke store bekymringer i å vurdere tallene over tid, men ha det i bakhodet. Spesielt demografiske aspekter, aka. eldrebølgen. Nav har en egen graf for dette i statistikknotatet.)

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: