Er det rart vi drar til Sverige? #unitlaborcosts #graf

Screen shot 2012 04 25 at 20 05 14
Oppdatering: Jeg ser Kjetil Melkevik i Holberg Fondene er på samme tog.

Denne grafen hadde jeg helt glemt at jeg hadde lagd. Det er OECD som er kildegrunnlaget, hvor 2000 er basisåret.

La oss først definere hva unit labor cost er.

ULCs, eller Unit Labor Costs, måler gjennomsnittskostnaden ved å produsere en enhet. Rent teknisk beregnes ULC ved å ta gjennomsnittlig kostnader per time og dele det på arbeidsproduktiviteten per time. ULC kan derfor synke ved at kostnadene per arbeider per time synker, og/eller at produktiviteten per arbeider per time øker. ULC er derfor en viktig indikator på arbeidskostnader i økonomien, og dermed priser.

I grafen over ligger Norge øverst. På 12 år har det blitt nesten 50% dyrere å produsere en enhet. Sverige derimot har holdt kostnadsveksten til rundt 15%. Du kan regne ut forskjellen selv.

Så hva med inflasjonen i Norge og Sverige?
Screen shot 2012 04 25 at 20 10 51
Dette er interessant. Fra den første grafen ser du at noe skjedde i Norge fra og med 2005. Vi holdt følge med Danmark opp til det punktet. Så dro vi ifra.

Men inflasjonen holdt seg under inflasjonsmålet på 2,5%, bortsett fra i 2008. (Husker du hvor mye treplanker og betong hadde økt i pris til 2008? Grøss.)

Så hva betyr dette?

Anyone? Beuller…Beuller?

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: