Hvorfor vi forsker på Norge | Finn en «feil», Nordea utgave.

Nordea publiserte nylig sitt første ‘Economic Outlook’ i 2012. Her er anslagene for Norge:
Screen shot 2012 03 28 at 13 46 15
Igjen er det nesten for godt til å være sant. Selv med fallende vekst fra 2014 til 2015, er inflasjonen fortsatt godt under inflasjonsmålet (1,4% i 2015). Det er en økende rente som gjør at veksten faller noe (men over normalkapasitet), og at boligprisene faller til 1,1% vekst. Det du ser i kolonnene er nivåeffekten av renten.

Sjeføkonom i Pöyry, Roger Bjønstad (tidl. SSB) er enig:

– Ser man på totalbildet for norsk økonomi ser det veldig positivt ut. Vi drar med oss trekk fra utlandet, som lavt rentenivå og lav inflasjon. Veksten i norsk økonomi bidrar til at norske husholdninger har god kjøpekraft til tross for en moderat lønnsvekst.

Det er derimot en ting som skiller oss fra alle andre. Se om du kan finne en «feil»:
Screen shot 2012 03 28 at 14 37 16

Eric Bruce, Nordea Norge, kommenterer:
In December 2011 we revised down our projections for the Norwegian economy quite sharply due to the Euro- area sovereign debt crisis. We have now revised down our growth forecast for exports from mainland Norway further. Still, the outlook for the domestic economy has improved, and we have revised up our projection for domestic demand quite sharply. All in all, we see stronger growth now in the mainland economy than we did in December. The indirect effects of the Euro-area crisis appear to be less dramatic than feared in December. The financial markets have calmed down and as a result, the risk of a major setback has declined. Consumers and businesses seem to be less affected by the turmoil than we believed three months ago.

Derfor er Norge et fantastisk forskningstilfelle innen makroøkonomi.

Reklamer
Reklamer
%d bloggere like this: