Twitter var først, SMS 5 sekunder etterpå. Norges Bank sier fortsatt 2,25%

Screen shot 2011 09 21 at 14 01 05

Ikke uventet, her er hvorfor:

Renten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. I Pengepolitisk rapport i juni ble styringsrenten anslått å øke gjennom andre halvår i år. Lav prisvekst, svakere utsikter for produksjon og sysselsetting, økte påslag i pengemarkedet og svært lave renter ute tilsier nå at renten holdes lav lenger enn vi da så for oss. Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen i renten videre fremover. Skulle pris- og kostnadsveksten skyte fart og vekstutsiktene styrkes, kan renten bli satt opp. Skulle norsk økonomi bli utsatt for nye, store forstyrrelser slik at utsiktene for vekst og inflasjon blir ytterligere svekket, kan renten bli satt ned.

Merk at NB åpner for rentekutt, noe som ikke har blitt nevnt tidligere.

Mer senere.

Reklamer
Merket med ,
Reklamer
%d bloggere like this: