1. september annonserer Barack Obama sin jobbplan. Hva er i den tro?

Tenkte jeg skulle surfe litt rundt å hente inn litt informasjon om denne planen president Obama har tenkt å annonsere (endelig!) for å takle arbeidsløsheten og den seige veksten i USA. Hva kan vi forvente av tiltak, hva har lekket til media:

  • An extension of federal funding for emergency unemployment benefits
  • An extension of the payroll tax holiday, possibly expanded to include the employers’ portion of Social Security taxes
  • An extension of temporary businesses «expensing» of capital investments
  • A new tax credit for businesses that increase the size of their workforce
  • Infrastructure spending, perhaps including renovation of public schools
  • A job-training program targeting the long-term unemployed, possibly modeled after a program in Georgia
  • To pay for these short-run initiatives, the President may seek more long-term deficit reduction than called for under the recent debt ceiling deal

Den første er arbeidsledighetstrygd. Og økt finansiering. Effektene av arbeidsledighetstrygd i en slik svak økonomi som USAs er usikre. Noen mener at multiplikatoren til arbeidsledighetstrygd er høy, dvs. at trygden brukes i økonomien og ringeffektene er større enn andre tiltak. Andre mener på den andre siden at trygden reduserer incentiver arbeidsledige har for å kikke etter en jobb, og vil også forsinke omtrening av arbeidstakere. Noe forskning sier at å IKKE forlenge ledighetstrygd vil faktisk REDUSERE den naturlige arbeidsledighetsraten i økonomien. Usikkert på om dette er under normale omstendigheter eller i en depressiv økonomi.

Den andre er en skattefri dag, foreslått å inkludere arbeidsgivers andel av pensjonen.

Ellers er det andre skatteregler som skal innføres for å gjøre det enklere for bedrifter å ansette, samt penger for ett omtreningsprogram for å gjøre ‘matching’ av jobb og jobbsøkere lettere.

Se særlig etter infrastrukturinvesteringer. Denne er komplisert. I normale tider, med lave renter, ville infrastrukturinvesteringer gi dramatiske effekter i økonomien, gitt at investeringen var stor nok. Multiplikatoren på slike investeringer er høy, men vanskelig å rettferdiggjøre i dagens politiske klima i USA. Den må være stor nok for å kunne gjøre noe med ledigheten, som er på 9,1%.

I den situasjonen USA befinner seg nå er det ikke så altfor mye finanspolitikken kan gjøre for økonomien, 1) fordi politisk polarisering gjør det umulig å få til noe på selv ‘mini-New Deal’ plan og 2) poenget er at den er både kortsiktig til nytte og langsiktig til nytte, noe som er vanskelig å se for seg.

Economics, the dismal science indeed.

Reklamer
Merket med ,
Reklamer
%d bloggere like this: