Vil du ta rentebanen som hos deg står, i gode og onde dager?

Folio largeVi liker å slenge grafen over inn når vi kan. Det er ikke mange sentralbanker som publiserer en graf som viser hvor renten skal gå i fremtiden, med tilsvarende usikkerhet. Den sier alt og ingenting samtidig. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier det i en kronikk i Dagens Næringsliv:

Norges Bank har tidligere varslet at renten sannsynligvis ville bli satt opp nå i august. Det fulgte av den rentebanen som vi la fram i vår pengepolitiske rapport i juni. Det er viktig å understreke at denne rentebanen er en betinget prognose, ikke et løfte. Usikkerheten illustreres og drøftes i de pengepolitiske rapportene som banken legger fram tre ganger i året. Hvis utviklingen blir omtrent som ventet, kan folk regne med at også renten blir om lag som Norges Bank har anslått. Men hvis forutsetningene endres vesentlig, slik tilfellet var nå i august, vil Norges Bank selvsagt tilpasse pengepolitikken i lys av de nye økonomiske utsiktene.

Rentesettingen rettes inn mot å holde inflasjonen lav og stabil. Pengepolitikken skal samtidig bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting. Når forutsetningene endres, vil pengepolitikken endres på en slik måte at vi oppnår disse målene best mulig. Denne reaksjonen er det mulig for utenforstående å forutsi med en viss grad av nøyaktighet. Norges Banks handlingsmønster ligger fast.

«… en betinget prognose, ikke et løfte». Som jeg sa, alt og ingenting samtidig. Så dette er hva alle tenker:

– Jeg mener Norges Bank bør vurdere å slutte med å publisere de såkalte rentebanene, sier porteføljeforvalter Gunnar Torgersen i Holberg Fondene til NA24.

– Rentebanen er blitt en stor kommunikasjonsmessig utfordring for sentralbanken fordi både media, husholdninger og bedrifter i for stor grad oppfatter den å være tilnærmet fasit på renteutviklingen. Rentebanene har faktisk vært mer villedende enn veiledende de siste årene, sier Torgersen.

Torgersen utbroderer artikkelen med noen egne grafer som viser hva Norges Bank sier og hva foliorenta faktisk ender opp på. Kaller den «Bad Hairday» grafen. Jeg liker det.

Poenget er at markedet beveger seg raskere enn Norges Bank. LIBOR og NIBOR og pengemarkedsrenter beveger seg med markedet og Norges Bank er ikke så raske. Men du må alltid huske at Norges Bank er ikke bare nok en analytiker i markedet. Norges Bank er den eneste som har makt til å trykke norske kroner og den ‘billigste’ pengekilden i markedet.

Så rentebanen har en rolle å spille, men det er når det er mest usikkert at den har minst å si.

Èn ting er sikkert og det er at ingenting er sikkert når det kommer til rentesetting.

Reklamer
Merket med ,
Reklamer
%d bloggere like this: