Jan Arild Snoen i E24: Hvor er fakta?

I dekningen av gjeldsdebatten i USA er det ikke uventet at norsk presse har en noe annen vinkling en den økonomer har. Vi går rett til pengene og hvor de kuttes, hvem som vinner og hvem som taper. Vi leser lovtekst, leser faktaark, leser kredible prognoser, osv. osv.

Har du fått med deg at nesten halvparten av utgiftsreduksjonene i det amerikanske budsjettforliket vil ramme forsvar og sikkerhet?

[…]

Med Ole O. Moen som upålitelig kilde spres denne feilinformasjonen av Aftenposten, VG, Dagbladet, NRK – og E24. Jeg har vanskelig for å forstå at Moen og de norske journalistene kan ha tatt seg bryet med å lese det korte sammendraget med nøkkelinformasjon om avtalen som Obama-administrasjonen har sendt ut.

Ordene er skrevet av Jan Arild Snoen, kommentator i E24.

Jeg har forøvrig til gode å se en eneste norsk journalist besvare to sentrale spørsmål som setter kuttene inn i en relevant kontekst. Hvor stor andel av forventede underskudd vil avtalen fjerne? Svaret er et sted mellom en femdel og en firedel, samlet for de neste ti årene. Hvor høye vil de føderale utgiftene være etter kuttene? Svaret er 22-23 prosent av BNP, snaue to prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet de siste førti årene. Offentlige utgifter vil, etter at virkningene av krisen er faset ut i 2013, fortsette å vokse nesten like mye som veksten i BNP, som er anslått til snaue 3 prosent i året.

La meg sjøsette en hypotese: Disse tallene har lite, eller ingen verdi for den gjennomsnittlige avispapirleser. Hvis dette er synspunktet til vaktsjefene, at for å tolke disse tallene (utover en faktaboks på høyre side av avisen), så forkludres det virkelige nyhetsverdige ved dette, nemlig spillet. Spillet i forhandligner, spillet i politikken, spillet blant folkevalgtes evne til å styre en stat.

Man må kanskje være økonom for å ta en skikkelig interesse i hva Snoen etterlyser for å kunne danne seg et bilde av hvordan økonomien ser ut i fremtiden nå som vi vet hva avtalen inneholder. Avisene forventer vel at de som bryr seg om slikt ikke trenger å følge med i nasjonalmediene for å holde seg oppdatert. Så synd at ikke alle er økonomer da.

Reklamer
Merket med , ,
Reklamer
%d bloggere like this: