Norges Bank hever renten til 2,25%

timer

Idag bestemte Norges Banks sentralstyre, som ventet, å øke renten fra 2% til 2,25%.

– Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste. Flere andre sentralbanker har satt opp renten. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Prisstigningen er lav. Det taler for å holde renten lav. På den andre siden er kapasitetsutnyttingen i økonomien på vei opp. Det er utsikter til at prisstigningen vil tilta i løpet av det neste året. – Analysene vi la fram i mars tilsa at styringsrenten gradvis skal heves mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden da har vært om lag som ventet. En samlet vurdering tilsier at vi øker renten nå, sier Olsen.

Her er mer fra hovedstyrets begrunnelse:

Utlandet

Oppgangen i verdensøkonomien fortsetter, men arbeidsledigheten holder seg høy hos flere av våre viktigste handelspartnere. Utviklingen spriker mellom land og regioner. I fremvoksende økonomier i Asia holder veksten seg oppe, men det er tegn til overoppheting. Aktiviteten i amerikansk økonomi tar seg også opp, men arbeidsledigheten faller langsomt. Det er sterk vekst i Tyskland og Sverige, mens det er nedgang og betydelig usikkerhet om utviklingen i Irland, Portugal og Hellas. Rentene på statsobligasjoner for disse landene har fortsatt å stige, spesielt for Hellas.

Inflasjon og husholdning

Renten settes med sikte på at inflasjonen over tid skal være nær 2,5 prosent. Den underliggende prisveksten er 1¼ – 1½ prosent. Den lave prisveksten og en sterk krone taler for å holde renten lav. Så langt har ikke det lave rentenivået ført til en vesentlig økning i husholdningenes låneopptak, men boligprisene har økt. Igangsettingen av boliger har steget mye. Det er utsikter til at både kapasitetsutnyttingen i økonomien og prisstigningen vil tilta i løpet av det neste året. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp.

Kronen (veldig lite sagt om kronen)

Den europeiske sentralbanken og Sveriges Riksbank har satt opp sine styringsrenter. Renteforventningene hos våre handelspartnere er om lag uendret for de nærmeste årene. Kronen har svingt en del, men holder seg sterk.

Og dermed er vi på 2,25%

Reklamer
Merket med
Reklamer
%d bloggere like this: