Øystein Olsens andre rentemøte | Uendret rente, men. Alltid et men.

I dag klokken to annonserte Norges Bank at renten forblir uendret på 2%. I dagene før var meningene mange, og konsensus var en uendret rente – men, muligheter for å endre rentebanen. La oss ta det i rekkefølge.

 • Finansmarkedet kan få litt panikk, Dagens Næringsliv (11.03)
  • «Renten blir stående på to blank, garantert» – First Securities
  • – Med ytterligere bedring i innenlandske faktorer og sannsynlighet for økt inflasjon i 2012 tror vi at rentebanen blir opprevidert med 10-20 basispunkter i 2012 og 20-30 basispunkter i 2013. – Erica Blomgren, SEB Enskilda
 • Èn av fire tror på renteøkning i dag, Adresseavisa (16.03)
  • – Vi tror enhver innstramming i pengepolitikken er skjøvet ut i tid, det ser vi tegn på både fra den japanske sentralbanken og den europeiske. I tillegg er inflasjonen her hjemme ekstremt svak. – Petter de Lange, Sparebank 1 SMN.
  • – Norges Bank har ikke gitt noen tegn til at det skal komme en renteøkning i mars. Rentebanen som ble lagt frem i oktober i fjor viser en renteoppgang tidligst i sommer, og det har ikke skjedd noe dramatisk siden dette. – Frank Jullum, Fokus Bank
 • Ett eneste stort skrik om kronen, e24.no (16.03)
  • – Kronen biter på de nivåene den er på nå. En dollarkurs nede på femtallet mot kronen og en eurokurs som har ligget ned mot 7,70 og 7,80 kroner er ikke forenelig med en fornuftig industripolitikk. – Knut Sunde, Norsk Industri
  • – Med en så sterk kronekurs begynner en del bedrifter fort å tenke på outsourcing for å sikre seg mot høye kostnader. Derfor må Norges Bank gi et tydelig signal om at de forholder seg til det internasjonale rentenivået. – Tor Steig, NHO
 • – Regn med boligrente på 9 prosent, DN.no (16.03)
  • – Norges Bank er nok litt glad for signalene den har fått fra utlandet. Den har lenge ønsket å heve renta mer enn den har gjort, på grunn av faretendensene i boligmarkedet, men har latt det være av hensynet til kronekursen. Ola Grytten, NHH
  • – Mulighetene for en så vidt sterk økonomisk utvikling understreker samtidig behovet for å holde igjen i finanspolitikken framover, både av hensyn til situasjonen for konkurranseutsatte næringer og for å bidra til en balansert utvikling i norsk økonomi. – Sigbjørn Johnsen, finansminister.

Det å lese en vurdering fra en sentralbank er olypiske leker i å ‘lese mellom linjene’, og situasjonen i verdensøkonomien gjør det ikke lettere. Det er noen paragrafer det er verdt å kikke nærmere på:

Veksten i verdensøkonomien har vært noe høyere enn ventet. Renteforventningene ute har økt. Kraftig økning i prisene på olje, mat og andre råvarer har gitt høyere konsumprisvekst. Utsiktene for verdensøkonomien er likevel fortsatt usikre. Det er uklart hva som vil bli de økonomiske virkningene av jordskjelvet i Japan. Mange europeiske land må redusere underskuddene i statsfinansene relativt raskt. Ubalansene i verdenshandelen kan neppe opprettholdes over tid. Veksten i verdensøkonomien vil trolig avta noe det neste året.

Ben Bernanke og The Fed var sparsomme om å nevne de økonomiske konsekvensene av Japan, og det samme er Norges Bank i vurderingen. Spørsmålet er hvor kraftig og hvor lenge de økonomiske effektene vil vare i verdensøkonomien. (hver gang jeg ikke nevner hvor ufattelig tragisk dette er i en setning med ‘Japan’ i seg, føles det galt). Norges Bank viser at de er klar over ukjente størrelser, og la ved et ‘faktaark’ i dagens pressekonferanse:
Screen shot 2011 03 16 at 18 26 24
I hvilken grad dette påvirker rentebanken vil ingen sentralbank spekulere i, dager etter katastrofen. Dette kan derimot være en av tingene som ikke vil gi slipp og senere vil spille en vesentlig større rolle i rentesettingen. Her er mer:

Så langt har ikke det lave rentenivået ført til en vesentlig økning i husholdningenes låneopptak, men låneetterspørselen har tatt seg opp. Veksten i boligprisene og konsumet har til- tatt. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten snart bør settes opp.

Dette er boble-argumentet, hvor boligpriser og kreditt blir nevnt som mulig årsaker til at renten bør settes opp, selv om vi aldri vet hvor mye dette argumentet veier. Her er K3:Fig 2011 03 10 01 Selv om K3 har en positiv trend, er vi fortsatt under 2006-2007 nivå.
Mer:

Hovedstyret la videre vekt på at en lav rente over tid kan gi opphav til finansiell ustabilitet. På den andre siden kan den sterke kronen holde prisveksten nede og bidra til å dempe aktiviteten i norsk økonomi. Oljeprisen er høy, både som følge av høy vekst i verdensøkonomien og etter uro i Midtøsten. Den høye oljeprisen er trolig en viktig årsak til den sterke kronen. Når situasjonen i oljemarkedet blir mer normal, er det grunn til å vente at noe av styrkingen av kronen reverseres. Samtidig er det risiko for at kronen kan styrke seg videre.

Helgardering. Det er vanskelig å si når det er ‘normalt’, generelt, i oljemarkedet. Japan har over 150 dager i oljereserver, fremtidig produksjon i Libya vet vi lite om og Saudi Arabia har ikke ‘erstattet’ tapt produksjon tidligere. Det er seks uker til neste rentemøte, mens det er krefter igang som vil drastisk endre oljepris og krone. Norsk eksportindustri vil få tøffe uker til neste rentemøte, hvis denne ‘fight to safety’ fortsetter. Hva ville du gjort som sentralbanksjef? Mer:

En samlet vurdering tilsier at styringsrenten bør økes før halvårsskiftet, slik utsiktene og risikobildet nå fremstår. En uventet sterk økning i aktiviteten eller i pris- og kostnadsveksten vil kunne føre til en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle veksten i verdensøkonomien avta vesentlig, uroen i finansmarkedene for- sterkes eller kronen fortsette å styrke seg, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid.

Det er litt overraskende å lese visesentralbanksjef Qvigstad i DN.no etter pressekonferansen:

– Ut fra vårt tradisjonelle handlingsmønster skulle vi gått ned på renten fordi prisstigningen har vært mye lavere enn forventet og kronen er styrket, sier visesentralbanksjefen til DN.no etter dagens pressekonferanse i Norges Bank.

– Så egentlig skulle vi fått et rentekutt i dag?

– Ja, et rentekutt. Men vi synes det er urimelig å gå ned med renten nå og så øke den til høsten igjen, sier Qvigstad.

Dette gir lite mening. En reduksjon i renta har ikke vært tenkelig, bare hvor lenge den skulle ligge i ro til veksten i økonomien er gjenopptatt og inflasjonspresset blir for høyt. Det er syv rentemøter, over 7 mnd., siden renten gikk fra 1,75% til der den er i dag på 2%. Å sette den ned, for så å nærmest garantere 3/4% økning før 2012, gir enda mindre mening. Faren for å opptre for kortsiktig vil være tilstede.

Hvis sjokket fra Japan blir værende, og dagens optimisme værende, får Jan Andreassen (Terra) rett forresten. Ditt synspunkt?

(Hovedstyrets vurdering kan du lese selv her.)

(Figurer fra Norges Bank)

Reklamer
Merket med ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Reklamer
%d bloggere like this: