Finanstilsynets årsrapport: Noen utdrag

Finanstilsynet har publisert sin årlige rapport om finansiell stabilitet og finansmarkedet. Her er fra forordet:

Norge har så langt kommet bedre fra finanskrisen enn de fleste andre land. Heller ikke i 2010 førte den internasjonale finanskrisen til alvorlige problemer for norske finansinstitusjoner. Bankkrisen ved inngangen til 1990-tallet ga viktige lærdommer både for bankenes kredittpraksis, for tilsynsmetoder og regelverk. Dette bidro til at finansnæring og økonomi i mindre grad enn i andre land ble rammet av krisen. Solide statsfinanser og en gunstig næringsstruktur har også vært viktig.

Finanskrisen utløste i mange land behov for betydelig statlig kapital- tilførsel til bankene. Dette forsterket statlige gjeldsproblemer noe som i neste omgang skaper stor usikkerhet for den videre økonomiske utviklingen. Dersom stater i neste omgang ikke kan betjene sin gjeld, rammes private banker og andre investorer som har gitt dem lån. For norsk finansnæring og økonomi kan det komme negative virkninger både gjennom økte kostnader for internasjonal finansiering og ved nye tilbakeslag i internasjonal økonomi.

Norske husholdninger har høyere gjeld enn noen gang før. Gjelden er i hovedsak knyttet til boliger, der prisene er på et historisk høyt nivå. For å skape en mer robust boligfinansiering fastsatte Finanstilsynet i 2010 retningslinjer for god utlånspraksis for boligformål. Oppfølging av disse retningslinjene, i første omgang gjennom systematiske tilsyn, men om nødvendig også med andre virkemidler, er en viktig oppgave i 2011.
Den internasjonale finanskrisen viste et sterkt behov for å styrke overvåkingen av risikoforhold i økonomi og markeder. Det nye regulatoriske rammeverket Basel III, inneholder egne virkemidler med sikte på å motvirke at det bygger seg opp bobler i markedet som kan utløse kriser. I Norge er det naturlig at det generelle makro- tilsynet og bruk av spesielle virkemidler bygger videre på det sam- arbeidetsom er etablert mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet. Det vil være viktig både å benytte de analysene som sentralbanken utfører, og at de virkemidlene som skal benyttes overfor institusjonene er godt samordnet med Finanstilsynets øvrige arbeid.

Det legges særlig vekt på samarbeidet mellom Finanstilsynet, Norges Bank og Finansdepartementet, og et er positivt at vi får vite mer om dette samarbeidet. Litt usikker på hvorfor den siste grafen i rapporten er en graf over antall møter ansatte i Finanstilsynet deltar på (internasjonale, nordiske, bilaterale osv.), men der var den gitt.Screen shot 2011 03 10 at 13 22 58(Finanstilsynets årsrapport, 2010)

Reklamer
Merket med ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Reklamer
%d bloggere like this: