Fin. Dep. ekspertutvalg | Utrolig seig materie, men potensielt viktig.

I Statsråd ble opprettelsen av et ekspertutvalg realisert. Hva skal disse ekspertene gjøre? I et nøtteskall: Revurdere hvordan Staten beregner sine prosjekter. Og dette er viktig.

Finansdepartementet har ruiner ved analyser av prosjekter, summert i en såkalt veileder. Vedtatt i 2000 og sist redigert i 2005, inneholder den alt en samfunnsøkonom trenger for å gjennomføre kostnads-nytteanalyser. Kall det 89 sider med kompakt pensum.
Screen shot 2011 02 21 at 18 45 43
Trigger ord er nåverdiberegninger, kapitalverdimodellen, kalkulasjonsrente og Bayes teorem. Alt veldig kjedelig, men viktig for grønt eller rødt lys for prosjekter.Screen shot 2011 02 21 at 18 46 47
Ser kjent ut? Vel nå skal veilederen oppdateres igjen.

Ekspertutvalg skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser – regjeringen.no: «Ekspertutvalg skal gjennomgå rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser
Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser. Bakgrunnen for ønsket om en gjennomgang er utviklingen internasjonalt på området nytte-kostnadsanalyser etter at departementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser ble utgitt i 2000 og senere revidert i 2005.

– Det er svært viktig å vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet når nye offentlige tiltak skal besluttes. Vi ønsker nå å foreta en gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser for å fange opp ny forskning og nye problemstillinger, blant annet hensynet til virkninger som oppstår et stykke fram i tid. Dette gjelder særlig for infrastrukturinvesteringer og klimatiltak. Utvalget får også i oppgave å vurdere hvordan gevinster ved transportinvesteringer bør tas med i analysene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Ekspertutvalget vil bli ledet av professor emeritus Kåre P. Hagen ved Norges Handelshøyskole og bestå av økonomer med relevant kompetanse innen samfunnsøkonomi. Utvalget skal overlevere sin innstilling til Finansdepartementet innen 1. juni 2012.

Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser tar ikke eksplisitt opp at for eksempel verdien av tid og tidsbesparelse kan antas å vokse i takt med reallønnsveksten i økonomien. Denne type betraktninger kan ha stor betydning for vurderingen av nytte-kost i langsiktige prosjekter, som for eksempel infrastrukturtiltak i samferdselssektoren. Tilsvarende vil størrelsen på avkastningskravet, kalkulasjonsrenten, også ha vesentlig innvirkning på lønnsomheten av langsiktige tiltak. Utvalget skal belyse begge disse problemstillingene.

Utvalget skal også vurdere eventuelle retningslinjer for prissetting av klimagassutslipp. Enhetlige prisforventninger vil bidra til at offentlige investeringsprosjekter blir behandlet på en konsistent måte ut fra et klimaperspektiv. En beslektet problemstilling som utvalget også skal se på, er spørsmålet om irreversible klimavirkninger.

Utvalget skal videre vurdere nyttevirkninger som i dag i liten grad eksplisitt er satt verdi på i nytte-kostnadsanalysene. Dette gjelder produktivitetsvirkninger av økt geografisk tetthet og økt arbeidstilbud, i tillegg til samspillet mellom transporttilbud og arealbruk.

Utvalget får også i oppgave å vurdere hvilken vekt sektorovergripende standarder for nytte-kostnadsvurderinger bør ha ved vurderinger av konsekvenser for liv og helse, herunder i helsesektoren.»

Reklamer
Merket med ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Reklamer
%d bloggere like this: