Månedlige arkiver: februar 2011

Idet jeg skulle begynne å lese, fikk jeg nok en grunn til å lese boken for andre gang.

Oops
Michael Lewis’ The Big Short er på leselista, og så snubler jeg over denne fra e24.no:

Saksøker stjerneforfatter – Børs og finans – E24:

En av de sistnevnte var finansmannen Wing Chau, som kom usedvanlig dårlig ut i boken.

Chau har nå gått til sak mot Lewis, ifølge Bloomberg.

Chau mener at han ble fremstilte feil og at han vil nå rette opp inntrykket.

«I å dele finanskrisen fra innsiden i boken sin, har han fremstilt Wing Chau, og hans firma Harding Advisory LLC, feil og har kommet med nedsettende kommentarer», heter det i saken mot Lewis.

I sakspapirene mot Lewis heter det at Eisman [en av de som forutså krisen], blir fremstilt heroisk og tjente en formue på å forutse bevegelsene, mens kontrasten er Chau og andre forvaltere – som kommer særs dårlig ut i boken.

Dette kommer ingensteder i retten, og for en som har tapt enorme summer, Chau, er ‘all PR god PR’ på dette tidspunktet. Nå gleder jeg meg til et gjensyn med Chau som, hvis jeg husker riktig, var idioten som var på andre siden av veddemål om at det skulle gå til helvete. Uheldigvis for Chau var det akkurat det som skjedde.

Reklamer
Merket med , ,

Fleslandseminaret. Nei, det er ikke noe jeg finner på.

Så tilfeldigvis denne invitasjonen til Fleslandsforegraget i regi av ‘tenketanken’ Cevita. Screen shot 2011 02 28 at 20 44 41 Hvis du hadde dratt, hvilke foredrag ville du ofret en helg for?

Merket med

Trøtt av å høre om ‘bærekraftig utvikling’? Vel, ehem…. Ja, sorry.

Vi takker og forbanner vår kjære tidligere statsminister Brundtland for hennes kommisjon og uttrykket vi kjenner som ‘bærekraftig utvikling’. Siden kommisjonens konklusjoner i 1987(!), har den skapt presedens i innelandsk politikk og beslutningsprosesser. Vel, Finansdepartementet har denne beskjeden til deg:

Regjeringen har besluttet å revidere strategi for bærekraftig utvikling. Det er nå mulig å komme med skriftlige innspill fra organisasjoner m.v. med særlig kompetanse/interesse for spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling.

Hvis du er litt rusten på hva dette betyr, så skal du vite dette:

[]…legger bærekraftstrategien vekt på en forvaltning av de samlede ressurser (realkapital, menneskelig kapital og naturkapital) som ivaretar dagens generasjoners velferd uten å gå på bekostning av framtidige generasjoners behov.

Som nordmenn kan vi stolt si vi har hatt lange diskusjoner, mange skrevne sider, mange høringer, mange debatter osv rundt dette ‘bærekraftige’ vi snakker om hele tiden. Tro det eller ei, det er viktige ting vi ikke har diskutert fullt ut, og hvis du er opptatt av følgende temaer, så bør du følge med.

 1. Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom.
 2. Klima, ozonlaget og langtransporterte luftforurensninger.
 3. Biologisk mangfold og kulturminner.
 4. Naturressurser.
 5. Helse- og miljøfarlige kjemikalier.
 6. Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling.
 7. Samiske perspektiver i miljø- og ressursforvaltningen.

FinDep vil gjerne ha din input.

Nok en gang er 254Blogg her for de mest sexy tingene i livet.

Merket med ,

Klassestørrelse i skolen: Stor eller liten? Bill Gates har sitt å si.

Ezra Klein sender oss til Bill Gates, som kaster inn sin mening i diskusjonen om klassestørrelser. Og han har gjort sin egen (via the Gates Foundation) forskning. Argumentet til Gates er at gode lærere bør ta på seg større klasser, hvis de får betalt ekstra for det. Norsk forskning er ikke sentrert rundt antall elever per lærer og finansiell kompensasjon. En liten oversikt etter Ezra:

Forget smaller classes — what about bigger ones?: «

emptyclassroom.JPG

Bill Gates isn’t a fan of the conventional wisdom that smaller class sizes mean better education. ‘This belief has driven school budget increases for more than 50 years. U.S. schools have almost twice as many teachers per student as they did in 1960, yet achievement is roughly the same,’ he writes. So what’s his solution? Bigger class sizes — at least for the best teachers:

What should policymakers do? One approach is to get more students in front of top teachers by identifying the top 25 percent of teachers and asking them to take on four or five more students. Part of the savings could then be used to give the top teachers a raise. (In a 2008 survey funded by the Gates Foundation, 83 percent of teachers said they would be happy to teach more students for more pay.) The rest of the savings could go toward improving teacher support and evaluation systems, to help more teachers become great.

Seems worth a try, at least.

Vel, norsk forskning, spesielt ved NTNU har en historie med utdanningsøkonomi.

Hans Bonesrønning, Class Size Effects on Student Achievement in Norway: Patterns and Explanations (2003)

The causal effect of class size on student performance is investigated using a maximum class size rule of 30 students to generate an instrument for actual class size. The data come from lower secondary schools in Norway, and the initial analysis reveals a small negative class size effect. Further investigations show that the effect varies among student subgroups and that the benefits of smaller classes are larger in schools with a high proportion of students who come from intact families. The second section of the paper uses information about the teachers’ grading practices and the students’ efforts in class to shed additional light on the revealed patterns of class size effects. Class size effects seem to be conditional on student effort.

Borge et al., Ressurser og tidsbruk i grunnskolen i Norge og andre land, 2009

For det første har klassestørrelsen en signifikant positiv effekt på andelen tid brukt til gjennomgang av faglig stoff, mens den har en signifikant negativ effekt på den andelen tid der elevene jobber på egen hånd uten lærers veiledning. Vi kan illustrere størrelsen på effektene ved å betrakte en reduksjon i klassestørrelsen på 10 elever. Ifølge modellresultatene gir det en reduksjon i andelen tid brukt på gjennomgang av faglig stoff på 1.5%-poeng og en økning i andelen tid brukt på eget elevarbeid uten lærers veiledning på 1.4%-poeng. (s. 71)

Borge og Rønning, Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til bedre elevprestasjoner? (2009)

Vår vurdering av de foreliggende studier er altså at effekten av ressurser på elevprestasjoner i beste fall er liten. Det er imidlertid ikke opplagt hvordan dette skal tolkes. Én mulig tolkning er at elever, lærere og foreldre kompenserer stor klassestørrelse ved å yte en større innsats. En annen mulig for- klaring er at lærerne ikke utnytter fordelen med mindre klasser til å bruke mer tid på den enkelte elev, men velger å undervise på mer eller mindre samme måte uavhengig av klassestørrelsen. Disse to tolkningene har svært ulike politikkimplikasjoner. Fordi det er enklere å påvirke undervisningsmetoder enn elev- og foreldreinnsats, vil det også være enklere å oppnå effekt av redusert klasse- og gruppestørrelse der- som den andre tolkningen er riktig.

Merket med ,

Bernie Madoff snakker fra fengsel og tror at vi hverken har en klype eller salt tilgjengelig.

Det er via The Atlantic vi får vite at Bernie Madoff har latt seg intervjue av Steve Fishman fra magasinet New York. Som Fishman selv beskriver

«Madoff had a purpose in reaching out to me,» Fishman writes. «The record, as he sees it, should reflect that he’d risen from modest beginnings to change the way business is done on Wall Street. Even from prison, he is determined to resurrect his legacy.»

Her er hva The Atlantic oppsummerer:

Madoff’s Most Astounding Rationalizations | The Atlantic Wire: «The Market Is Rigged Anyway: Describing his earlier career, Fishman says Madoff had a chip on his shoulder and a contempt for Wall Street. ‘It was always a business where you had to have an edge, and the little guy never got a break. The institutions controlled everything,’ he said. ‘I realized from a very early stage that the market is a whole rigged job. There’s no chance that investors have in this market.’

I Tried to Give the Money Back: ‘I was always able to rationalize it … Look, I tried to give moneys back to my individual clients when I realized it was impossible to get myself out. I tried to return funds to my friends, moneys to the smaller clients. They wouldn’t take it back … Everybody said, ‘No, you can’t do that. You can’t send me my money back. I’ve been a friend of yours, or a client, for years’ … I couldn’t tell them I would have been doing them a favor. I couldn’t. I mean, could I have insisted? Yes. I did block it out of my mind,’ he said. ‘I had no choice.’

It Was Their Fault for Trusting Me: Fishman says Madoff distributes his guilt to the industry he worked in. ‘Look, these banks and these funds had to know there were problems,’ he said. ‘I wouldn’t give them any facts, like how much volume I was doing. I was not willing to have them come up and do the due diligence that they wanted. I absolutely refused to do it. I said, ‘You don’t like it, take your money out,’ which of course they never did.’

My Clients Were Rich: ‘Look, none of my clients, even if they lost every penny they put in there, can plead poverty,’ he said. ‘Look, it doesn’t mean I’m excusing what I did, doesn’t mean I don’t feel sorry for them. I’m embarrassed … It was the people that came in very late in the game that got hurt. All of my friends, most of my individual clients, are not net losers,’ he said. ‘Now if you listen to [them], they’re living out of Dumpsters and they don’t have any money, and I’m sure it’s a traumatic experience to some, but I made a lot of money for people. Does it justify it? No.’ He says his close friend Carl Shapiro used the money Madoff made him to build ‘more hospitals in Boston and put more buildings in Brandeis University than you can imagine.’

I Did Great Things, Remember:  Of his legacy, Madoff wondered: ‘Does anybody want to hear that I had a successful business and did all these wonderful things for the industry? And got all these awards? And so did my family? I did all of this during the legitimate years. No. You don’t read any of that.’

My Therapist Says I’m Fine: During one of his therapy sessions in prison, Madoff asked a question. ‘Everybody on the outside kept claiming I was a sociopath,’ he said. ‘Am I a sociopath?’ ‘You’re absolutely not a sociopath,’ his therapist replied. ‘You have morals. You have remorse.’

Bonus: You Think I’m Bad: Of Goldman Sachs he says ‘it’s unbelievable no one has any criminal convictions–the whole new regulatory reform is a joke. The whole government is a Ponzi scheme.'»

Merket med ,

Historier fra Wisconsin – Ambulansebehandler, engelsklærer og brannmann.

5461343875 ddb8ebc527
Guvernør Scott Walker i Wisconsin har et budsjettproblem. Et stort budsjettproblem. Så det mest logiske er å kikke på inntekssiden og utgiftssiden av regnskapet til staten. For å dekke underskuddet kjapt, kutter man offentlige utgifter og setter opp skatter og avgifter for å øke inntektene. Men, og det er alltid et men: Dette er komplisert.

Vi kommer inn på hvorfor guvernøren har fått det hett rundt ørene, men lå oss begynne med inntektssiden, skatter og avgifter. For å heve ‘income, sales and franchise’ skatter må man ha 2/3 majoritet. Fylkessenator, Leah Vukmir:

You either starve the beast or you feed the beast. And we’ve been feeding the beast for far too long,” Vukmir said.

Når verden er så svart-hvit, er det lite ammunisjon igjen for å øke inntektssiden.

Så hva med utgifter. Vel, de må kuttes, men hva som har fått det til å koke over, hvorfor 14 fylkessenatorer flyktet, er guvernørens planer for å redusere fagforeningens forhandlingsmakt. Men det er mer. Paul Kurgman har lest de 144 sidene i loven og fant bl.a.

The bill in question is 144 pages long, and there are some extraordinary things hidden deep inside.

For example, the bill includes language that would allow officials appointed by the governor to make sweeping cuts in health coverage for low-income families without having to go through the normal legislative process.

And then there’s this: “Notwithstanding ss. 13.48 (14) (am) and 16.705 (1), the department may sell any state-owned heating, cooling, and power plant or may contract with a private entity for the operation of any such plant, with or without solicitation of bids, for any amount that the department determines to be in the best interest of the state. Notwithstanding ss. 196.49 and 196.80, no approval or certification of the public service commission is necessary for a public utility to purchase, or contract for the operation of, such a plant, and any such purchase is considered to be in the public interest and to comply with the criteria for certification of a project under s. 196.49 (3) (b).”

Å selge unna offentlig eide eiendeler for inntekter er ekstremt vanskelig å gjøre riktig. Selge til hvem, selge til hvilken pris, når skal man selge og hvilke rettigheter skal det offentlige ha for bruk etter salg. At dette skal foregå uten anbudsrunder, uten avstemming og uten begrunnelse ’til fylkes beste’ er ikke rette måten å starte på.

Historier om overdådige pensjoner (WSJ) og for gode rettigheter kommer for en dag. Og det er få som nekter for at helserettighetene, pensjonene og betingelsene til mange er for gunstige. Så det kan man gjøre noe med.

Men noe sier meg at disse menneskene er flere enn de over:
Ambulanse:

David Rhode is a paramedic in Middleton, Wis. He works 56 hours a week, mostly in 24-hour shifts, frequently carrying wheezy patients up and down flights of stairs. He said he earns about $43,000 a year.

HuffPost asked Rhode, 36, how it feels to be overpaid. His eyebrows went up.

«I drove my Ford Focus here,» he said. «I live in a 950-square-foot condominium!»

Rhode said he participated in contract negotiations between the Middleton city administrator and his union, which he said successfully bargained for less vacation time in order to maintain its current level of health coverage. Under the resulting contract, the city covers 95 percent of the cost of premiums. Walker’s bill caps that at 88 percent, which union bosses have said they’re willing to accept so long as collective bargaining rights are preserved.

Rhode said the contract negotiations process he participated led to a successful compromise. «And that’s what they’re trying to take away,» he said.

Lærer:

On the second floor, HuffPost met Erica McCool, a seventh-grade English teacher in Stoughton, carrying a sign that said she wouldn’t let Walker into her classroom because he’s a bully. A formal paralegal, McCool said she she started studying to get a Wisconsin educator license in 2005 and now earns about $30,000 a year as an English teacher. She loves her job but laughed when asked whether she considered herself overprivileged.

«I can’t get a home loan. I set my thermostat at 62. No cable at my house, no internet,» said McCool, 29. «I’m also $36,000 in debt from becoming a teacher.»

Brann:

On the ground floor, Madison resident Pete Silva told HuffPost he had been a firefighter for 26 years when he retired in September at age 52. Silva said he worked 56 hours a week, often 24-hour shifts, driving a fire engine in response to fires and medical emergencies. He said his salary started at $31,000 and had reached $60,000 by the time he retired.

Silva said his pension provides $30,000 a year, which isn’t enough for him to live on, so he’s taken a job as an instructor in the Wisconsin Technical College System, earning roughly $55,000 a year. His total income is significantly higher than what he earned as a firefighter, but he makes no apologies, arguing that a nice pension was part of the deal he made in exchange for his decades in a dangerous job. He said he sustained two neck injuries from lifting «very, very heavy patients» and has had to replace herniated discs.

Det er så mange biter i dette puslespillet, at forenklinger i media er langt fra dekkende for denne saken. Les Wall Street Journal artikkelen over, og vi er tilbake til et balansert bilde. Men ikke glem hvorfor vi har fagforeninger in the first place. (Tenk grvearbeidere, tenk bilindustri, tenk oljeindustri, og andre som ikke forhandler med det offentlige)

(Foto: Mark Danielson/flickr)

Merket med ,

Fiskaa og Fox News – Kvinner og arbeid

8iBrLfitsVwfUzVs9ULC0QVulD7hfbOC4b3eqGIfk2YgIngrird Fiskaa, statssekretær i Utenriksdepartmentet, har vært i New York og deltatt på feiringen av FNs Kvinnekommisjon. I den anledning ble statssekretæren intervjuet av Fox News (dette spesifikke morgenshowet er ikke av den mest ‘hardcore’ ideologiske sorten) og der ble likestilling, arbeid og lykke adressert.

 • NRK artikkel her
 • Artikkel fra Utenriksdep. her

Norge og USA er helt klart umulig å sammenlikne, når man vet hvor forskjellig vi har angrepet velferdsstaten og individets rettigheter. Det er i FN Norge gjør jobben sin ved å presentere valgene vi har tatt, og rammeverket vi har vedtatt. Men, la oss ta en titt på tallene for kvinner i arbeid:

Ifølge Department of Labor, Women’s Bureau er kvinner 46,8% av den totale arbeidsstyrken (2009). I Norge er det 47,3%. I USA er 59,2% av kvinner i arbeidsstyrken i jobb, eller på jakt etter jobb. I Norge er det 68,7% av arbeidsstyrken, og sysselsatt 66,6% av befolkningen. Altså, 68,7% – 66,6% = 2,1% er på jakt etter jobb (SSB). I USA er gapet på ca. 5,1%. Disse definisjonene på arbeid er noe diffuse, men noen viktig poeng er: Over 40% av kvinner over 16 år i USA er utenfor arbeidsstyrken. Kvinner bidrar derfor mye mer til produksjonen i Norge enn i USA, men avkastingen på å ikke delta i arbeidsstyrken er vanskelig å måle. Hjemmeværende kvinner vil helt klart argumentere for en økonomisk gevinst i jobben de gjør. I Norge er det like over 30 %. Det kanskje viktigste er antall kvinner som returnerer etter svangerskap. De tallene hadde vært interessante.

(Foto: Anders Tvegård/NRK)

Merket med ,

Von Thunen-Mill-Pareto-Wicksell-Cobb-Douglas funksjonen?

S.C ved Free Exchange har lest de 20 beste økonomiske artikklene, og har noen observasjoner:


 1. Some acronyms age better than others.

 2. Avinash Dixit and Joseph Stiglitz once made a case for taxing American football and subsidising opera. (See p.307)

 3. Paul Douglas of Cobb-Douglas fame was a remarkable man. (A Quaker, he nonetheless joined the Marines at the age of 50, earning two purple hearts, before serving three terms as Martin Luther King Jr’s favourite senator. Most memorable, however, were his prewar tussles with his fellow Chicago aldermen, «the smartest bunch of bastards I ever saw grouped together»).

 4. Remarkable though Douglas was, he and Charles Cobb did not invent the Cobb-Douglas production function.

 5. Even if they had, perhaps they shouldn’t have.

 6. There’s nothing new under the blistering sun. On p.48, Thomas Means, a former project engineer with Truckee-Carlson, anticipates Hernando de Soto by about 75 years. And on p.947/8 does Kenneth Arrow not anticipate John Rawls?

 7. Franco Modigliani and Merton Miller thought whole milk was better than skimmed. (See p.279)

 8. The word «adverse» in the term «adverse selection» is an adjective not an adverb.* (See p.964)

 9. The average bill for surgery in Birmingham, Alabama, in 1953 was $99. (See p.963)

 10. This I already knew: the third part of Friedrich Hayek’s 1945 article, «The Use of Knowledge in Society«, is one of the best intellectual tributes ever paid to society’s chancers, opportunists and wheeler-dealers. Being in the right place at the right time, argues Hayek, is quite as socially useful as being the «right» man for the job in some abstract sense.

 11. The 20 best papers in the AER’s history average about 1.3 numbered equations per page

Det viser seg at Cogg-Douglas ikke oppfant Cobb-Douglas funksjonen.
Fra et paper fra The University of Melbourne:

This paper traces the discovery of the Cobb-Douglas function. There were four antecedents to Cobb and Douglas; von Thunen, Mill, Pareto and Wicksell. The demand functions specified by Mill and Pareto implied the Cobb-Douglas utility function and von Thunen and Wicksell stated the Cobb-Douglas production function explicitly. This paper comments on why this function has played a seminal role in production and utility theory and why it has been discovered independently by several authors.

Men jeg kommer fortsatt til å bruke Cogg-Douglas. For sent å snu nå.

Merket med ,

Kandidat til årets økonomiske fotnote: Deep Purple utg.

Dette er via Bill C (Twenty-Cent Paradigms)

Foletti, L., Fugazza, M., Nicita, A. and Olarreaga, M. (2011), Smoke in the (Tariff) Water. The World Economy, 34: 248–264

9) The song ‘Smoke on the Water’ was written by Deep Purple and refers to the fire that took place at the Montreux Casino during Frank Zappa’s concert in the 1971 Festival. Montreux is at the opposite end of Lake Geneva from the WTO.

Hva artikkelen undersøker:

As the article explains, the gap between the tariff limits countries have agreed to under the WTO – «tariff bindings» – and the tariffs they actually impose is known as the «tariff water.» This means that, in practice, countries could raise many tariffs without violating their WTO commitments. After accounting for tariff bindings that are above prohibitive levels and the constraints of regional trade agreements, the paper looks whether countries have used their available «policy space» to increase protection during the global recession (and finds that, generally, they haven’t very much).

Andre artige fotnoter tas imot med takk.

Merket med

Dagens graf: Helseutgifter og BNP per capita for OECD. Check it out

Ja, den røde sirkelen er USA. Ja, de to kryssene helt til høyre er Norge og Luxembourg. Og ja, det er en veldig høy R2.
HPE Quality 2011 003 500x375

Merket med ,
Reklamer